Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Marie a Marta

Marie a Marta

Mistr Eckhart, 31.8. 2009

Krátké pojednání význačného německého mystika Mistra Eckharta (1260-1327) o vztahu činnosti a kontemplace na podkladě biblického příběhu o Marii a Martě.

  

Bůh není rušitel přirozenosti, nýbrž ji přivádí k dokonalosti. A to činí o tolik víc a více, nakolik jsi k tomu ty sám povolný.

Mohl bys ovšem říci: Ach, Pane, je-li k tomu zapotřebí mysli, která je prosta všech obrazů a veškeré činnosti - které jsou přece již z duševních sil, z přirozenosti -, jak to pak bude s vnějšími skutky, 010-2.jpgkteré se přece občas musí konat, se skutky lásky, které se přece všechny dějí zevně, jako učení a těšení potřebných; ty nám mají být zcela znemožněny? Když přece učedníci našeho Pána byli tak často bez oddechu, když se přece Pavel tak příliš obtížil lidmi a nesl jejich starosti, jako kdyby byl otcem všech! Má být člověk oloupen o ono velké dobro (nazírání) proto, že je tak činný v dobrých dílech?

Všimněte si odpovědi na tyto otázky: „to jedno" je zcela rozkošné, to druhé zcela požehnané. Byla-li Maria chválena, že zvolila lepší, byl přece život Marty plný požehnání, neboť sloužila Kristu a jeho učedníkům. Svatý Tomáš praví: Činný život je lepší nežli nazíravý tam, kde se z lásky vylévá to, co bylo dobyto v nazírání. Zde je „jen Jediné" ihned: pochopíme to nazírajíce v jedné a téže podstatě - nikde lépe nežli zde - a konáním činíme nazírání plodným. Tak je splněn vlastní smysl a účel nazírání. I když to nejde beze změny a pohybu, jedná se zde přece „jen o Jedno": je to cesta od Boha k Bohu, od jednoho konce opět k témuž konci. Jako kdybych šel v tomto domě od jednoho konce na druhý. Byl by to pohyb, a přece by to bylo jedno v jednom. Při takovém druhu působení zůstáváme v jednom stavu patření na Boha. „Jedno" dochází v druhém dovršení a pokoje. Boží úmysl je: Sjednocení v nazírání má být plodností ve skutcích. Neboť v nazírání sloužíš jedině sám sobě, skutky dobra ale sloužíš mnohým. Kristus pravil: „Vaše světlo ať svítí před lidmi."[1] „Strom, který nenese žádné ovoce, má být vyťat!"[2]

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 4, 1941. Pro lepší srozumitelnost mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)    

 

Mistr Eckhart - životopis 

 

 Od téhož autora:

Návod k vidoucímu životu  
Boží přítomnost v člověku  
Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou   
O rození Slova Otcem  

 

Související články:

 Jan Tauler - životopis  
Jan Tauler: Píseň lásky 
Jindřich Suso - životopis
Jindřich Suso: Povzbuzení duši  
Giselher ze Slatheimu: O lásce  
Jindřich Suso: Před ukřižováním 
Johannes Franke: Synovství Boží  
Jan Tauler: Bytí a způsob přátel Božích 
Johannes Franke: O blahoslavené Panně
Johannes Franke: Nad čím se můžeme rmoutit
 
Lukáš Drexler: Nicolaus von Strassburg (Mikuláš ze Štrasburku) 
Nicolaus von Strassburg: K čemu je užitečné pokušení 
Antonín Paduánský: Život aktivní a kontemplativní 
Reginald Dacík: Německá mystika 14. století  
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše

 

Poznámky: 


[1] Mt 5,16.

[2] Mt 3,10.

 

[RSS]

Přečteno 1898x

další články