Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Druhý příchod Krista

Druhý příchod Krista

christologie, eschatologie

Druhý příchod Krista

 

fra-angelico-posledni-soud-002-upr-men.jpg

 

- rozhodující událost, k níž dojde "na konci času", kdy Ježíš Kristus, Boží Syn, přijde ve své slávě, aby soudil všechny lidi: jedny k životu věčnému v Boží slávě, druhé k věčnému zatracení v pekelných mukách, každého spravedlivě podle jeho skutků a vnitřního smýšlení. Druhým příchodem Krista a Posledním soudem se završí dějiny tohoto světa, aby Bůh tento svět následně proměnil k jeho věčné účasti na blaženém životě Boha.

O události Druhého příchodu hovoří Ježíš a jeho apoštolové na mnoha místech Písma (např. Mt 24,27-51; 25,1-46; 2Tes 2,1-12; 2Tim 4,1-8; Tit 2,13; Jk 5,8-9; 2Pt 3,14 ad.). Druhému příchodu Páně budou předcházet určité události a znamení, které Kristus předpověděl, "o onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám" (Mt 24,36). Proto věřící v Krista má být v ustavičné bdělosti a neochabujícím očekávání, neboť Druhý příchod může nastat v jakékoliv chvíli.

Viz též heslo Parúsie, parúzie.

 

Související články:

Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních 
Jan van Ruysbroeck: Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc! 
Cyril Jeruzalémský: O dvojím příchodu Ježíše Krista  
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Bernard z Clairvaux: Přijde k nám Boží slovo  
Hippolyt Římský: Dvojí příchod Krista 
Guerric z Igny: Očekáváme Spasitele 
Efrém Syrský: Bděte: znovu přijde!
Karel Boromejský: O adventní době

 

Lukáš Drexler, 4.7. 2019

Přečteno 1531x

další křesťanské pojmy