Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Bílá sobota

Bílá sobota

liturgie, Velikononce, Velikonoční triduum, eschatologie, smrt, christologie

Bílá sobota

  

- sobota ve Svatém týdnu. Bezprostřední příprava na slavení Kristova zmrtvýchvstání, kdy se až do večerní Velikonoční vigilie neslaví žádné bohoslužby

Název Bílá sobota se pravděpodobně odvozuje od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční vigilii.

K průběhu vigilie Bílé soboty viz heslo Velikonoční vigilie.

Během Bílé soboty si Církev připomíná Kristovo spočívání v hrobě, během něhož Kristus se svou duší a božstvím sestoupil "do pekel", tj. do podsvětí či "předpeklí", aby zvěstoval evangelium zemřelým spravedlivým, kteří zemřeli před Jeho příchodem na svět a výkupnou obětí na kříži, a přinesl jim vykoupení. Více k této skutečnosti viz v textu Richarda Špačka O sestoupení Krista do předpeklí, případně v dalších souvisejících článcích uvedených níže: ↓

 

sestoupeni-do-pekel-upr.jpg
 

 

Související články:

Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí 
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel 
Michal Dvořáček: Spasitelovo sestoupení do pekel (a naše spása)  
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Cyril Jeruzalémský: Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem  
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně  
Egerie: Putování Egerie (Itinerarium Egeriae)  
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc  
Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista 
Ladislav Pokorný: Postní doba 

 

 

 

Lukáš Drexler, 6.2. 2009

Přečteno 2268x

další křesťanské pojmy