Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Bílá sobota

Bílá sobota

liturgie, Velikononce, Velikonoční triduum, eschatologie, smrt

Bílá sobota

 

- sobota ve Svatém týdnu. Bezprostřední příprava na slavení Kristova zmrtvýchvstání, kdy se až do večerní Velikonoční vigilie neslaví žádné bohoslužby. 

Název Bílá sobota se pravděpodobně odvozuje od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční vigilii.

K průběhu vigilie Bílé soboty viz heslo Velikonoční vigilie.

Během Bílé soboty si Církev připomíná Kristovo spočívání v hrobě, během něhož Kristus se svou duší a božstvím sestoupil "do pekel", tj. do podsvětí či "předpeklí", aby zvěstoval evangelium zemřelým spravedlivým, kteří zemřeli před Jeho příchodem, a přinesl jim vykoupení. Více k této skutečnosti viz v textu Richarda Špačka O sestoupení Krista do předpeklí, případně v dalších souvisejících článcích uvedených níže.

 

sestoupeni-do-pekel-upr.jpg
 

 

Související články:

Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí 
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel 
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Michal Dvořáček: Spasitelovo sestoupení do pekel (a naše spása)  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc 
Egerie: Putování Egerie (Itinerarium Egeriae) 
Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista 
Ladislav Pokorný: Postní doba

 

 

 

Lukáš Drexler, 6.2. 2009

Přečteno 1577x

další křesťanské pojmy