Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Vykoupení

Vykoupení

soteriologie, christologie, sakramentologie

ukrizovani-011-upr-men.jpgVykoupení

 

Vykoupení lidstva vykonal Kristus tím, že jako Bohočlověk zastupující lidské pokolení (Prostředník) podal svému nebeskému Otci svou smrtí na kříži nekonečné zadostiučinění za hříchy celého lidstva. Tím byla všem dána možnost opět získat milost, ztracenou Adamovým hříchem, dosáhnout odpuštění osobních hříchů a dospět k blaženému patření na Boha. Člověk se stává účastným vykoupení Kristova skrze ospravedlnění, tj. živé spojení s Kristem na základě křtu svatého, případně opětným smířením s Bohem ve svátosti pokání nebo vzbuzením dokonalé lítosti. Následky dědičného hříchu, smrt, zlá žádostivost se však při ospravedlnění neodstraňují.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963; upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie   
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  

 

Antonín Salajka, 4.2. 2017

Přečteno 781x

další křesťanské pojmy