Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Nejsvětější Svátost je všechno

Nejsvětější Svátost je všechno

sv. Petr Julián Eymard, 7.6. 2012

Inspirace k rozjímání o Kristu přítomném v Nejsvětější Svátosti od zakladatele eucharistiánů, sv. Petra Juliána Eymarda (1811-1868).

  

petr-julian-eymard.jpg
 

 

Pamatujme, že Kristus Pán, přítomný v Nejsvětější Svátosti, v ní koná slavně a dále všechna tajemství i všechny ctnosti svého pozemského života. Nejsvětější Svátost je Kristus minulý, přítomný a budoucí; je konečným dovršením vtělení a smrtelného života Spasitelova; v ní nám Pán Ježíš dává všechny milosti, k ní se soustřeďují všechny věroučné pravdy: Nejsvětější Svátost je všechno, poněvadž je v ní Ježíš Kristus.

Nejsvětější Svátost nechť je tedy naším východiskem všeho rozjímání o tajemstvích, ctnostech a náboženských pravdách. Je ohniskem; všechny pravdy jsou jejími paprsky. Vycházejme od ohniska a budeme zářit.

Co je snazšího, nežli zde vidět úzký vztah Ježíšova narození v stáji k jeho svátostnému úkonu, kterým se znovu rodí na oltáři a v nás?

Kdo by neviděl, že svůj skrytý život v Nazaretu vede dál ve svaté hostii ve svatostánku a že utrpení Bohočlověka se obnovuje v nejsvětější oběti mše svaté každý okamžik, a to na každém místě zeměkoule?!

Copak není i ve Svátosti tichý a pokorný srdcem jako za svého pozemského života? Copak není i v ní Dobrým pastýřem, Božským těšitelem a Přítelem? Šťasten, kdo umí nalézat Ježíše v Nejsvětější Svátosti a v ní všechno.

 

[Převzato z knihy blah. Petr Julián Eymard: Nejsv. Svátost oltářní (skutečná přítomnost), Brno 1937. Přeložil Antonín Melka. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

 

 

Související články:

Sv. Augustin o eucharistii
Ambrož Milánský: O Tajemstvích
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví  
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne   
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Jan Zlatoústý (Chrysostom): Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina  
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti  
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha  
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Elias Vella: Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě...
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení 
John Henry Newman: Před rozjímáním
Eucharistie - dar ukřižované Lásky 
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně 
Justin: To čiňte na mou památku 
 Charles Journet: Ta malá hostie  
Cyril Jeruzalémský: Katecheze  
Efrém Syrský: Duch a Oheň  
Boží Tělo

 

[RSS]

Přečteno 1872x

další články