Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité

Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité

Mechtilda Magdeburská, 3.7. 2014

"Láska plní prázdná srdce", říká mimo jiné ve svém "zvolání k lásce" německá středověká mystička Mechtilda Magdeburská (13. stol.).

 

051-men-ctv-okr-2.jpg

 

Ó požehnaná lásko, to bylo bez počátku tvou úlohou, a ještě je, že Boha a duši člověka spolu spoutáváš, což bude tvou úlohou bez konce.

Buď pozdravena, má paní, a hleď, ať si na tebe nestěžuji svému krásnému Pánu. Bude-li ode mne příliš dlouho, překřehnu velice, čehož nedopouštěj, vroucně milovaná královno! Ty jsi mne v Bohu svedla, že jsem blaženě spoutána.

Ó moje paní, pomoz mi, ať v jeho náručí skonám, když jsem jím uchvácena. Však muka smrti ráda na svém hříšném těle vytrpím. Lásko, ty máš ustavičně největší moc ze všech ctností, za což chci Bohu děkovat; ty mne zbavuješ mnohého bolu.

Já už ctnosti nemám, on slouží ctnostmi svými. To by mi bylo těžším než smrt, abych něco udělala bez svého Pána. Vše, co o lásce mluvím, toho se neodvažuji vztahovat žel Bohu na sebe, ale Bůh tím míní všechny ty, kdo jsou v jeho srdci vyvoleni. Koho se to týká, ten to dobře cítí; láska plní prázdná srdce. Jsme-li však plni trpkosti a kyselosti, je nám hra lásky nadobro nepřístupná. Dobrou noc, lásko, jak bych chtěla spát. Alleluja.

 

[Mechtilda Magdeburská: Tekoucí světlo Božství, IV,19, Stará Říše na Moravě 1920; ze staré němčiny přeložil Josef Ševčík a Ludvík Vrána; s ohledem na německý originál jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Nebeský šenk Svaté Trojice 
Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány 
Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Kterak duše chválí Svatou Trojici 
Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
O pozdravu naší Paní
Hřešit je ďábelské

 

Související články:

Giselher ze Slatheimu: O lásce
Robert Bellarmin: O lásce k Bohu
Alfons Maria z Liguori: O lásce ke Kristu 
Diadochos z Fotiké: Boží láska rozohňuje
Vilém ze Saint-Thierry: On první miloval nás 
František Saleský: Kterak láska zraňuje duši
Bonaventura: Sestrám o dokonalé lásce Boží
Diadochos z Fotiké: O lásce, bázni, víře a touze 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako v matčině lůně  
Bernardin Sienský: Královnou všech ctností je láska  
León-Joseph Suenens: Všudypřítomná láska Boha  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Láska plodí milovaného i milujícího  
Maxim Vyznavač: O lásce

 

[RSS]

Přečteno 1464x

další články