Nacházíte se na: Theofil > Patristika > Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím

Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím

sv. Caesarius z Arles, 10.11. 2020

Jak potvrdil II. vatikánský koncil, "Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně", což je i učení církevních otců, přejaté jimi od apoštolů. Jedním z mnoha svědků přesvědčení o této "dvojí přítomnosti" Pána, tj. ve slovu a v eucharistii, je i svatý biskup Caesarius z Arles (+542).

 

bible-a-eucharistie-men.jpg
  

 

Hlad těla u nás nemá být větší než hlad duše. Oč tedy považujeme duši za důstojnější (než tělo), o to více se máme starat o pokrm pro ni. Jestliže tělo sytíme dvakrát denně, proč potom někoho zatěžuje, když se duším jednou za sedm dní hlásá slovo Boží? Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím. Proto vždy, když by vám bylo podáváno se zpožděním, popuzujte naši lenivost vaší svatou „nepatřičností" a domáhejte se toho, co vám právem náleží.

[Kázání 4, 3; in CCL 103, 24. Z polského překladu in: Św. Cezary z Arles, Kraków 2002, s. 108-109, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Ptám se vás, bratři a sestry, povězte mi, co má pro vás větší hodnotu: slovo Boží, nebo Tělo Kristovo? Chcete-li mi odpovědět pravdivě, pak musíte říci, že slovo Boží není o nic menší než Tělo Kristovo. A proto také jakou péči prokazujeme, když je nám podáno Tělo Kristovo, aby ani částečka z něj neupadla z našich rukou na zem, tak velkou péčí zahrnujeme rovněž slovo Boží, jež je nám dáno, aby nevypadlo z našeho srdce, když něco odlišného myslíme nebo říkáme. Neboť ten, kdo slovu Božímu naslouchá nedbale, nemá menší vinu než ten, kdo svou nedbalostí umožňuje, aby Tělo Kristovo upadlo na zem.

[Kázání 78, 2; in CCL 103, 323-324, resp. in PL 39, 2319 (Kázání 300). Z polského překladu in: Eucharystia pierwszych chrześcijan, Kraków 1987, s. 331, a s ohledem k latinskému textu (J.-P. Migne: Patrologia latina, XXXIX, Paris 1865) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Před křtem byl naším otcem ďábel   

 

Související články:

Ludvík Granadský: Slovo Boží   
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 
Origenes: "Učinil mne vybraným šípem"
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla 
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly  
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy 
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)  
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit 
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista  
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví  
Origenes - Jeroným: Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
Germanus od sv. Stanislava: Zvláštní úcta sv. Gemmy Galgani k Nejsvětější svátosti  
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
 Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
 Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy?  
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma?  
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Hilarius z Poitiers: Takto jsi připravil zemi
Sv. Augustin o eucharistii 

 

[RSS]

Přečteno 764x

další články