Nacházíte se na: Theofil > Bible > Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím

Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím

sv. Caesarius z Arles, 10.11. 2020

Jak potvrdil II. vatikánský koncil, "Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně", což je i učení církevních otců, přejaté jimi od apoštolů. Jedním z mnoha svědků přesvědčení o této "dvojí přítomnosti" Pána, tj. ve slovu a v eucharistii, je i svatý biskup Caesarius z Arles (+542).

 

bible-a-eucharistie-men.jpg
  

 

 

Hlad těla u nás nemá být větší než hlad duše. Oč tedy považujeme duši za důstojnější (než tělo), o to více se máme starat o pokrm pro ni. Jestliže tělo sytíme dvakrát denně, proč potom někoho zatěžuje, když se duším jednou za sedm dní hlásá slovo Boží? Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím. Proto vždy, když by vám bylo podáváno se zpožděním, popuzujte naši lenivost vaší svatou „nepatřičností" a domáhejte se toho, co vám právem náleží.

[Kázání 4, 3; in CCL 103, 24. Z polského překladu in: Św. Cezary z Arles, Kraków 2002, s. 108-109, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Ptám se vás, bratři a sestry, povězte mi, co má pro vás větší hodnotu: slovo Boží, nebo Tělo Kristovo? Chcete-li mi odpovědět pravdivě, pak musíte říci, že slovo Boží není o nic menší než Tělo Kristovo. A proto také jakou péči prokazujeme, když je nám podáno Tělo Kristovo, aby ani částečka z něj neupadla z našich rukou na zem, tak velkou péčí zahrnujeme rovněž slovo Boží, jež je nám dáno, aby nevypadlo z našeho srdce, když myslíme nebo říkáme něco odlišného. Neboť ten, kdo slovu Božímu naslouchá s nedbalostí, nemá menší vinu než ten, kdo svou nedbalostí umožňuje, aby Tělo Kristovo upadlo na zem.

[Kázání 78, 2; in CCL 103, 323-324, resp. in PL 39, 2319 (Kázání 300). Z polského překladu in: Eucharystia pierwszych chrześcijan, Kraków 1987, s. 331, a s ohledem k latinskému textu (J.-P. Migne: Patrologia latina, XXXIX, Paris 1865) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Před křtem byl naším otcem ďábel   

 

Související články:

Ludvík Granadský: Slovo Boží  
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla 
Jeroným: Neznalost Písma je neznalostí Krista   
Origenes: Především se oddej četbě Božích Písem!  
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly  
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma?   
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace) 
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Origenes - Jeroným: Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Cyril Alexandrijský: Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím 
Prokop Švach: Svědectví starokřesťanských autorů o inspirovanosti Písma  
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)  
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy  
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini  
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě  

 

[RSS]

Přečteno 1002x

další články