Nacházíte se na: Theofil > Patristika > Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm

Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm

Origenes - sv. Jeroným, 12.10. 2020

Duši nestačí smrtelný pokrm těla, ale potřebuje jí odpovídající nesmrtelnou potravu. Úryvek z výkladu žalmů, který byl dříve připisován sv. Jeronýmovi (+420), avšak v současné době je jeho autorství přisuzováno Origenovi (+253), jehož výklady Jeroným podle všeho v různé míře přesnosti přeložil do latiny.

 

bible-papyrus-men-vyr.jpg 

Člověk je složen ze dvou substancí: z duše a těla. Duše je nesmrtelná, avšak tělo je smrtelné. To, co je smrtelné, musí mít rovněž smrtelné pokrmy; to pak, co je nesmrtelné, to jest duše, která je nesmrtelná, musí mít rovněž nesmrtelné pokrmy. Chcete se přesvědčit, že i duše má své pokrmy? Pán a Spasitel, když zakoušel hlad, promlouvá. A co říká? „Mým pokrmem je, abych činil vůli Toho, který mne poslal" (J 4,34). Chcete vědět, jaké pokrmy má duše? Prorok nám říká: „Okuste a vizte, jak sladký je Pán" (Ž 33/34/,9). Jako totiž umírá tělo, nepřijímá-li své pokrmy, stejně tak umírá i duše, nepřijímá-li duchovní pokrmy. Proč to celé říkám? Protože někteří mají ve zvyku tvrdit: „Nepotřebuji Písmo svaté, postačuje mi, že se bojím Boha." A proto říkáme: jako jsou pokrmy těla, stejně tak jsou i pokrmy naší duše - Písma svatá.

 

[Origenes - Jeroným: Tractatus sive homiliae in psalmos, CXXVII, 2. Na základě polského překladu (Orygenes - Hieronim: Homilie o Księdze Psalmów, Kraków 2004, 42. psalm CXXVIII, s. 258-259) a latinského textu (Hieronymus: Tractatus sive homiliae in psalmo, Germanus Morin /ed./, Maredsoli 1897, s. 235-236) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba" 
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Proti Celsovi (Contra Celsum)  
"Učinil mne vybraným šípem"  
Zač se modlit především? 

 

Související články:

Ludvík Granadský: Slovo Boží 
Origenes: "Učinil mne vybraným šípem" 
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly  
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit 
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím  
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla 
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 

 

[RSS]

Přečteno 249x

další články