Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Modlitbu Páně vyznávejme nejen ústy, ale svým životem!

Modlitbu Páně vyznávejme nejen ústy, ale svým životem!

sv. Chromatius z Aquileje, 28.2. 2021

Modlitba Páně je trestí křesťanské víry i křesťanského života, ke kterému nás zavazuje její modlitební užívání, jak píše ve svém komentáři k ní jeden z latinských církevních otců a akvilejský biskup sv. Chromatius z Aquileje (+ cca 407/408).

 

chromatius-z-akvileje-003.jpg„Pán řekl: ‚Vy se však k Němu modlete takto‘ (srov. Mt 6,9). Náš Pán, jenž byl uvyklý vyslýchávat ty, kteří se modlí, nám ukázal, jakými slovy se máme modlit. Jak plná víry a jak blažená je pro nás tato modlitba, jejíž uspořádání nám ustavil Učitel života a nebeský Mistr! Jak blaženými také můžeme být, zachováme-li slova této Modlitby Páně nejen ústy, ale nejvěrnějším postojem života! Proto Pán ustanovil pro své učedníky takovou formu modlitby, aby posílil jejich naději na lidskou spásu, když říká: ‚Otče náš, jenž jsi na nebesích." (14, I, 1)

 

„Všechno, co je nutné pro naši víru a spásu, je obsaženo v této krátké Modlitbě Páně: neboť vyznáváme víru v Otcovo jméno a prosíme o posvěcení Jeho jména v nás; neboť prosíme o příchod Království Božího a žádáme Ho, aby se v nás splnila Jeho vůle; neboť škemráme o chléb, jak o ten pozemský, tak o ten nebeský, uskutečňující naději naší spásy, a doprošujeme se odpuštění hříchů, i jestliže se modlíme o vzdálení od nás těžkého pokušení; neboť nakonec neustále prosíme Pána o osvobození od Zlého, který je osnovatelem veškerého hříchu." (14, VII, 6)

 

[Chromatius z Aquileje: Homilie na Matoušovo evangelium, 14. Z polského vydání in: Modlitwa Pańska. Komentarze Ojców Kościoła IV-V w., Kraków 1994, přeložil Lukáš Drexler.]

 

otce-nas-003-men.jpg
 

 

Více o sv. Chromatiovi z Aquileje

 

Od téhož autora:

Vy jste světlo světa   

 

Související články:

František z Assisi: Výklad Otčenáše 
Evagrius Pontský: Komentář k Modlitbě Páně   
Archimandrita Georgios (Kapsanis): Modlitba Páně 
Didaché - Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly   
Theodor z Mopsuestie: Modlitba Páně je pravidlem našeho života  
Madeleine Delbrêl: Říkejte: Otče náš, jenž jsi na nebesích  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  

 

[RSS]

Přečteno 754x

další články