Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye

Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye

Palladios, 24.2. 2009

Krátký, avšak poučný příběh z Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca" o Štěpánovi, jenž ani ve chvílích tělených útrap nepropadl zoufalství či zlořečení Bohu, ale svůj úděl přijímal s pochopením a trpělivostí.

  

XXIV,1. Štěpán byl rodem Libyjec z pobřeží Marmariky[1] a jezera Mareotis, kde šedesát let bydlel. Když tento asketa dosáhnul vrcholu askeze a rozlišování, byl uznán za hodna milosti potěšení každého, zarmouceného jakoukoliv starostí, kdo se s ním setkal. Znal se i s blaženým Antonínem, ale žil až do našich časů. Já jsem se s ním nesetkal, neboť bydlel příliš daleko. 2. Setkali se s ním však společníci svatého Amonia a Evagria , a ti mi vyprávěli: „Zastihli jsme jej nemocného. Na varlatech a na žaludu se mu vytvořil vřed, který se nazývá rakovina. Když jsme jej uviděli, lékař ho právě ošetřoval. Splétal větve a hovořil s námi, pracoval rukama, zatímco byla jiná část jeho těla operována. Choval se přitom, jako by byl operován někdo jiný. Zůstal při amputaci klidný, jako by mu byly stříhány vlasy, takovou přemíru Boží výzbroje obdržel. 3. A když jsme byli zarmouceni a otřeseni tím, že jej po skvělém životě potkalo tak velké utrpení a musel se podrobit těžkým operacím, řekl nám[2]: ‚Netrapte se tím, děti, vždyť Bůh nedělá nikdy nic zlého, nýbrž všechno, co koná, vede k dobru. Údy si asi potrestání zasloužily a je prospěšnější, aby byl trest udělen již tady, než po odchodu ze stadionu.‘[3] Tak nás povzbudil, posílil a upevnil."

Vyprávím o tom proto, abychom se nedivili, až uvidíme některé svaté postižené takovými útrapami.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky:


[1] Marmarika - úzký pás země táhnoucí se podél pobřeží Středozemního moře od Egyptu po Syrtu.

[2] +  „...blažený Štěpán, který vnímal naše myšlenky: ..." PG 34 1089D.

[3] Opět tak častá sportovní terminologie sv. Pavla.

 

[RSS]

Přečteno 1253x

další články