Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Kterak duše chválí Svatou Trojici

Kterak duše chválí Svatou Trojici

Mechtilda Magdeburská, 1.6. 2016

Jedinečná intuice německé mnišky a mystičky Mechtildy Magdeburské (13. stol.) o souvislosti duchovního "srdce Otcova", z něhož od věčnosti "vychází" Syn, a Ježíšova tělesného probodeného boku, z něhož je skrze vodu (křtu) a krev (eucharistie), které z něj vychází, zrozena Církev - Kristovo Mystické Tělo a každý jeho úd včetně samotné Mechtildy. Jako kdyby mystička naznačovala, že Ježíšovo probodené tělesné Srdce je odrazem a výrazem Otcova věčného "duchovního srdce", a to vše zdravě zasazeno do trojičního kontextu.

   

ukrizovani-a-trojice-vyr-men.jpg
   

 

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi vyplynul bez počátku ze srdce svého věčného Otce duchovně a zrodil jsi se z čisté, neporušené Panny, z těla Svaté Marie, a jenž jsi se svým Otcem jeden duch, jedna vůle, jedna moudrost, jedna moc, jedna nejvyšší síla nade vším, co kdy bylo bez konce! Pane, věčný Otče, poněvadž já, ze všech lidí nejnehodnější, také z tvého srdce vyplynula jsem duchovně a zrozena jsem, Pane Ježíši Kriste, z tvého boku tělesně a Duchem vás obou, Pane Bože a Člověče, očištěna jsem - tedy mluvím, ubožačka zkormoucená, takto: Pane Otče nebeský, ty jsi mým srdcem! Pane Ježíši Kriste, ty jsi mým tělem! Pane Duchu Svatý, ty jsi mým dechem! Pane, Svatá Trojice, ty jsi mým jediným útočištěm a mým věčným odpočinutím.

 

[Úryvek z Mechtilda Magdeburská: Tekoucí světlo Božství, V,6, Stará Říše na Moravě 1920; ze staré němčiny přeložil Josef Ševčík a Ludvík Vrána; mírně jazykově upraveno s ohledem k německému originálnímu znění redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Hřešit je ďábelské
O pozdravu naší Paní
  Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
  Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité
Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány 
Nebeský šenk Svaté Trojice  
Jak Bůh sebe chválí a zpívá  

     

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

   

  Související články:

Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice  
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce 
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou 
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Marie Celesta Crostarosa: Slovo je Srdcem Otce  
   Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce  
Bonaventura: O Božském Srdci Páně
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě
 Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože?

 

[RSS]

Přečteno 1783x

další články