Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Kříž nad vodou

Kříž nad vodou

Silvestr Maria Braito, 13.3. 2008

Jedna z nejstarších křesťanských památek je takzvaný list svatého apoštola Barnabáše, jenž je ovocem alexandrijské katechetické školy. V ní čteme mnoho o vztahu kříže a vody světa a hříchu. "Blahoslavení ti, kteří doufajíce v kříž sestupují do vody."

 

kriz-1b.jpgSpasitel to vyřkl takto: Doufejte ve mne, já jsem přemohl svět! Přemohl svět křížem a vždycky znovu je křížem přemáhán. Křížem Kristovým a spojením našeho životního kříže s křížem Páně.

Jen ten, kdo přijme kříž Páně, kdo mu porozumí, neutone ve vodách světa. Kříž ční nad těmito vodami jako záchranné břevno. V něm rozumíme všemu Božímu řízení i vlastnímu kříži. Bez kříže Páně neznáme nesmírnou Boží lásku. V kříži ale o ní čteme velmi bohatě a zřetelně. Víme, že tomuto Bohu, tomuto Otci, obětujícímu vlastního Syna, můžeme vě­řit. Můžeme mu věřit i ve svých zápasech. Víme, že nás nemají a nemohou zdeptat. Proto je přijímáme s okem vi­doucím vítězství kříže a tím i vítězství naší touhy po štěstí.

V kříži Páně vidíme, že i my můžeme zvítězit nad vodami hříchu a světa a jejich lákadel. Z kříže Páně se rozlévá síla proti nejprudším příbojům světa. Kříž Páně nás unese, unese všechny naše slabosti i tíhu sklonů, pokušení a vnitř­ních zápasů. Jen je složme všechny jako na jistou lodičku. Lodička Kristova kříže nás unese se vším břemenem naší lásky. Tak se přichyť kříže a -  neutoneš ani v sobě, ani v hříchu.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 33, 1943. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Od téhož autora:

Cesta kříže  
Kristus Král  
Brána nebeská  
Legenda o sv. Kevinovi    

 

Související články:

Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž  
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  

 

[RSS]

Přečteno 2158x

další články