Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Kříž nad vodou

Kříž nad vodou

Silvestr Maria Braito, 13.3. 2008

Jedna z nejstarších křesťanských památek je takzvaný list svatého apoštola Barnabáše, jenž je ovocem alexandrijské katechetické školy. V ní čteme mnoho o vztahu kříže a vody světa a hříchu. "Blahoslavení ti, kteří doufajíce v kříž sestupují do vody."

 

kriz-1b.jpgSpasitel to vyřkl takto: Doufejte ve mne, já jsem přemohl svět! Přemohl svět křížem a vždycky znovu je křížem přemáhán. Křížem Kristovým a spojením našeho životního kříže s křížem Páně.

Jen ten, kdo přijme kříž Páně, kdo mu porozumí, neutone ve vodách světa. Kříž ční nad těmito vodami jako záchranné břevno. V něm rozumíme všemu Božímu řízení i vlastnímu kříži. Bez kříže Páně neznáme nesmírnou Boží lásku. V kříži ale o ní čteme velmi bohatě a zřetelně. Víme, že tomuto Bohu, tomuto Otci, obětujícímu vlastního Syna, můžeme vě­řit. Můžeme mu věřit i ve svých zápasech. Víme, že nás nemají a nemohou zdeptat. Proto je přijímáme s okem vi­doucím vítězství kříže a tím i vítězství naší touhy po štěstí.

V kříži Páně vidíme, že i my můžeme zvítězit nad vodami hříchu a světa a jejich lákadel. Z kříže Páně se rozlévá síla proti nejprudším příbojům světa. Kříž Páně nás unese, unese všechny naše slabosti i tíhu sklonů, pokušení a vnitř­ních zápasů. Jen je složme všechny jako na jistou lodičku. Lodička Kristova kříže nás unese se vším břemenem naší lásky. Tak se přichyť kříže a -  neutoneš ani v sobě, ani v hříchu.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 33, 1943. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Související články:

Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž  
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  

 

[RSS]

Přečteno 1525x

další články