Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Vzývání Nejsvětější Trojice

Vzývání Nejsvětější Trojice

Adrienne von Speyr, 24.5. 2018

Švýcarská mystička Adrienne von Speyr (+1967) nás ve svém komentáři ke mši svaté v díle "Die heilige Messe" učí mj. tomu, že "veškerý obsah liturgického konání lze pochopit výlučně ve světle trojjediného jednání Boha", a proto je mše počínána vyznáním Nejsvětější Trojice při znamení kříže.

 

znameni-krize-upr-men-bl.jpgPosvátné liturgické konání Církve začíná znamením Trojice. Liturgie nejen že bude slavena ke cti tří Božských Osob, ale veškerý obsah liturgického konání lze pochopit výlučně ve světle trojjediného jednání Boha, neboť milost našeho Pána Ježíše Krista nám byla dána jedině díky obětující se lásce Boha Otce, abychom mohli mít účast na společenství Ducha Svatého. Proto se liturgické modlitby Církve obracejí k nejzazšímu prameni, ze kterého prýští veškeré obdržené a vyprošené milosti, k Bohu Otci, který nám daroval zosobnění své milosti, když nám daroval svého Syna a přikázal Mu dát svůj život za nás, abychom se i my skrze Něj - a nyní také v Něm - stali účastnými Jeho aktu sebeobětování, jenž se opětovně uskuteční v  právě se rozpočínajícím liturgickém konání a jenž umožňuje to, že Otec a Syn nám udělí dar jednoty v Duchu Svatém. Jedině ve znamení trojjediného Boha, jednajícího vůči nám jako první, a vstupujíc v nejdůvěrnější jednotu s Jeho trojjediným konáním se Církev může osmělit vkročit do této sféry, ne jen pokorně prosíc Boha o vpuštění do ní, ale v poslušnosti berouc účast na Jeho konání, poněvadž podle slov Ježíše je Církvi přikázáno, aby to činila „na moji památku".

 

[Kapitola z knihy Adrienne von Speyr: Die heilige Messe. Podle polského překladu (Adrienne von Speyr: Msza święta, Poznań 2018) a s přihlédnutím k anglickému překladu (Adrienne von Speyr: The Holy Mass, San Francisco 1999) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Více o Adrienne von Speyr

 

Od téže autorky:

"Já jsem alfa i omega, první i poslední" 
Modlitba za osvobození od sebe sama 
Modlitba odevzdání toho, co nemám
Nekonečnost v konečném
Maria, Služebnice Pána
Skrze Marii ke Kristu
Lumina

 

Související články:

Lukáš Drexler: U Boha a u lidí  
Hans Urs von Balthasar: Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý   
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna 
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice  
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  

   

nejsvetejsi-trojice-8.jpg
 

 

[RSS]

Přečteno 1721x

další články