Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Největší zázrak - zázrak mého spasení

Největší zázrak - zázrak mého spasení

sv. Řehoř Naziánský, 12.4. 2020

Jakou hodnotu má jediná krůpěj Kristovy boholidské krve? Hodnotu věčnosti, neboť je to krev Stvořitelova...

 

turinske-platno-ruce-030-men-upr.jpg
 

 

Mnohé divy se dály v onom čase (skonu Kristova): Bůh ukřižovaný, slunce zatmělé a znovu rozzářené[1] - bylo totiž třeba, aby rovněž tvorové soucítili se Stvořitelem. Chrámová opona roztržena[2], krev a voda řinoucí se z boku[3] ... Země se třese, skály u skály pukají[4], zesnulí vstávají kvůli víře v poslední, všeobecné vzkříšení[5]. Jedna znamení nad hrobem, druhá po pohřbení - kdo by jen byl s to je náležitě vychválit? Ale žádný z nich není takový, jako div mého spasení: několik málo krůpějí krve obnovuje celý svět ...

 

[Řehoř Naziánský: Řeč 45, 29; in PG 36, 661D-663A. Na základě polského překladu (Šwięty Grzegorz z Nazjanzu: Mowy wybrane, 1967, s. 547) a řeckého znění a s přihlédnutím k překladu latinskému (oboje: J.-P. Migne: Patrologia Graeca, 36, Paris 1858, sl. 661D-663A) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Kristus je pokřtěn 
O podivuhodné výměně  

 

Související články:

Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve   
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Krista
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Kateřina Sienská: Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy 
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici 
Anděla z Foligna: Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok  
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Juliana z Norwiche: Láska Kristova 

  

Poznámky:


[1] Srov. Lk 23,44.

[2] Srov. Mt 27,51; Mk 15,38; Lk 23,45.

[3] Srov. J 19,34.

[4] Srov. Mt 27,51.

[5] Srov. Mt 27,52.

 

[RSS]

Přečteno 843x

další články