Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi; O Dorotheovi

Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi; O Dorotheovi

Palladios, 10.3. 2009

Asketa Eliáš zbudoval na jihu delty Nilu velký klášter pro několik set asketicky žijících žen a staral se o jeho chod i o fungování samotného společenství. Jeho nástupcem v této službě byl Dorotheos, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém spise "Historia Lausiaca".

  

O Eliášovi 

XXIX,1. Jistý asketa, jménem Eliáš, si velice vážil panen. Jsou totiž takové duše, o kterých výsledek jejich práce svědčí, že to, co dělali, konali kvůli ctnosti. Tento Eliáš soucítil se všemi asketicky žijícími ženami, a jelikož měl ve městě Athribe[1] výdělečné statky, zbudoval velký klášter, ve kterém všechny ty rozptýlené ženy shromáždil. Dostatečně se o ně postaral: zprostil je starostí o potřebné věci, založil zahradu, ve které o vše pečoval, a zajistil další věci, které život vyžaduje. klaster-vyrez-2.jpgJelikož však tyto ženy žily dříve různě, docházelo mezi nimi neustále k hádkám. 2. Eliáš jim musel naslouchat a smiřovat je. Shromáždil jich okolo tří set, a tak bylo nutné, aby jim po dva roky dělal zprostředkovatele. Protože byl ještě mladý, měl mezi třiceti až čtyřiceti lety, doléhalo na něj pokušení rozkoše. Vzdálil se tedy z kláštera a dva dny se bez jídla toulal po poušti. Modlil se slovy: „Pane, buď mne zabij, abych neviděl ty trápící se ženy, nebo mi odejmi vášeň, abych se o ně mohl starat ve shodě s rozumem."

3. Když nastal večer a on na poušti usnul, přišli k němu, jak sám vyprávěl, tři andělé. Popadli ho a ptali se: „Proč jsi z toho ženského kláštera odešel?" On jim své jednání vysvětloval: „Bál jsem se, že bych mohl jim i sobě uškodit." Andělé se ho zeptali: „Když tě té vášně zbavíme, vrátíš se a budeš se o ně starat?" Souhlasil s tím, a oni si vyžádali přísahu. 4. Přísaha, jak říkal, byla tohoto znění: „Přísahej nám takto: ‚Při tom, který se o mne stará, budu o ně pečovat.‘" Přísahal jim tedy. Tehdy ho popadli, jeden za ruce a jeden za nohy. Třetí vzal břitvu a uřízl mu varlata, ne doopravdy, ale pouze v jeho představě.[2] Ve vytržení se mu zdálo, jak by se snad dalo říct, že byl uzdraven. Potom se jej andělé zeptali: „Cítíš zlepšení?" Odpověděl jim: „Velmi se mi ulevilo, a jsem přesvědčen, že vášeň úplně ustoupila." 5. Tu mu andělé řekli: „Nyní se vrať."

On se tedy po pěti dnech vrátil do kláštera, pohrouženého kvůli němu do smutku, a od té doby bydlel v boční kelii. Byla blízko, a tak je z ní mohl stále, nakolik toho byl schopen, napomínat. Prožil pak ještě dalších čtyřicet let a otcům potvrzoval: „Vášeň žádostivosti po ženě již do mého srdce nikdy nevkročila."

Taková byla tedy milost onoho svatého, který tolik pečoval o klášter.

 

O Dorotheovi

XXX Jeho nástupcem byl Dorotheos, proslulý muž, který prožil dlouhý, prospěšný a činný život. Jelikož nemohl bydlet v tom klášteře takto, zamknul se v horním patře kelie, kde si udělal okno s výhledem na ženský klášter, které mohl zavírat a otvírat. Neustále seděl u okna a zabýval se jejich spory. Tak v horním patře zestárnul. Žádná z žen nemohla vylézt nahoru a on nemohl sejít dolů, protože tam nebyl žebřík.[3]

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1] Místo na jihu delty Nilu.

[2] Podobně Jan Cassianus, Collationes 7,2 a Řehoř Veliký, Dialogy 1,4.

[3] +  Taková tedy byla ctnost askeze blaženého Dorothea a v té ho zastihl konec života. PG 34 1098C.

 

[RSS]

Přečteno 1298x

další články