Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi

sv. Brigita Švédská, 26.12. 2010

Úryvek ze zjevení skandinávské mystičky sv. Brigity Švédské (1303-1373) o apoštolu Janovi.

Přečteno 1545xcelý článek

Trojí období duchovního života

Reginald Garrigou-Lagrange, 21.11. 2010

Přednáška význačného dominikánského teologa Reginalda Garrigou-Lagrange (1877-1964) pronesená roku 1933 na Akademickém týdnu v Praze, v níž shrnul téma, jemuž se věnoval zejména v jedné ze svých nejznámějších monografií "Les trois âges de la vie intérieure" (1938).

Přečteno 1909xcelý článek

Mystická modlitba v nazíravém mlčení

Markéta Romanet, 27.10. 2010

Slova u nás takřka neznámé francouzské mystičky Markéty Romanet (+1663), vdané ženy, o jejích zkušenostech s vnitřní modlitbou.

Přečteno 1179xcelý článek

Vzestup duše

Anonym, 29.9. 2010

Úryvek ze středověkého traktátu, kdysi mylně připisovaného sv. Bernardovi z Clairvaux (1090/91-1152) nebo zařazeného mezi spisy Huga od Sv. Viktora (cca 1097-1141), jenž je dílem anonymního autora z 12. století, pravděpodobně cisterciáckého mnicha.

Přečteno 1178xcelý článek

Chvála Kříže

13.9. 2010

V předvečer svátku Povýšení svatého Kříže (14. 9.) zveme k četbě a rozjímání starobylého núbijského hymnu o Kříži, jenž je v originálním znění součástí delšího textu obsaženého na berlínském papyru č. 1020, který pochází z 10. století. Jistou podobnost s některými verši tohoto hymnu nese kázání Pseudo-Chrysostoma (4. stol.) a kázání připisované sv. Efrémovi Syrskému (cca 306-373). Několik veršů hymnu je v důsledku poškození papyru neúplných.

Přečteno 1280xcelý článek

A jméno té panny bylo Maria

sv. Bernard z Clairvaux, 6.9. 2010

Ke svátku Jména Panny Marie (12.9.) nabízíme úryvek z kázání sv. Bernarda z Clairvaux (+1153), Učitele Církve, ve kterém vykládá význam označení Marie jako "Hvězdy mořské".

Přečteno 2730xcelý článek

Panna Maria, prostřednice

sv. Jan Maria Vianney, 9.8. 2010

Část kázání na svátek Nanebevzetí Panny Marie od svatého faráře arského Jana Maria Vianneyho (1786-1859), člověka hluboké a ryzí zkušenosti s Bohem.

Přečteno 1563xcelý článek

Kniha dvanácti bekyň

bl. Jan van Ruysbroeck, 19.7. 2010

Další úryvek z díla holanského mystika bl. Jana van Ruysbroecka (1293/94-1381), který je považován za zakladatele duchovního hnutí "devotio moderna". Kniha, z níž pochází následující úryvek pojednávající o nejnižším způsobu kontemplace, je také velmi známá pod latinským názvem "De vera contemplatione" ("O pravém nazírání").

Přečteno 1553xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 5

Jaroslav Ovečka, 12.7. 2010

Výklad 10.-12. sloky "Duchovní písně" španělského mystika sv. Jana od Kříže (1542-1591) od českého jezuity Jaroslava Ovečky (1882-1953), překladatele mj. děl karmelitánských mystiků včetně sv. Jana.

Přečteno 1149xcelý článek

Z dopisů sv. Terezie z Lisieux paní Guérinové

sv. Terezie z Lisieux, 21.6. 2010

Tři úryvky z dopisů francouzské světice Terezie z Lisieux (1873-1897) její tetě, z nichž jeden byl sepsán pouhé dva měsíce před Terezčinou smrtí.

Přečteno 1633xcelý článek

Německá mystika 14. století

Reginald Dacík, 7.6. 2010

Stručný úvod do doby a náboženského prostředí Německa čtrnáctého století, kdy právě v německé oblasti té doby působili tří velcí mystikové: Mistr Eckhart (cca 1260-1327), Jan Tauler (1300-1361) a Jindřich Suso (cca 1300-1365), kteří měli značný vliv na následující dějiny ne jen křesťanské spirituality.

Přečteno 1647xcelý článek

Modlitba k Nejsvětější Trojici

sv. Albert Veliký, 25.5. 2010

Modlitba, tedy vyjádření žité teologie, k Nejsvětější Trojici z pera i srdce sv. Alberta Velikého (1193-1280), dominikánského teologa a učitele sv. Tomáše Akvinského.

Přečteno 1872xcelý článek

Pravá zbožnost k Duchu svatému

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše,19.5. 2010

Blahoslavená karmelitánka Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878), známá také jako Miriam z Abellinu nebo jako "Malá Arabka", byl velkou ctitelkou Ducha svatého, jak dokazuje i následující text.

Přečteno 1631xcelý článek

Vedeni Duchem svatým

sv. Jan Maria Vianney, 17.5. 2010

Svatý arský farář Jan Maria Vianney (1786-1859) byl mj. velkým kazatelem, jehož slova bezpochyb vyvěrala z hlubokého a intimního vztahu s Bohem, o čemž svědčí i následující text.

Přečteno 1559xcelý článek

Moc Panny Marie

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 12.5. 2010

Zápis jednoho zjevení bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše (vl. jménem Mariam Baouardy; 1846-1878), karmelitánské mystičky a zakladatelky klášterů ve Svaté zemi.

Přečteno 1428xcelý článek

Velikonoce

bl. Charles de Foucauld, 3.4. 2010

Následující text blahoslaveného Charlese de Foucaulda (1858-1916) pochází z jeho zápisků rozjímání, která konal v předvečer daného svátku. Bl. Charles spočívá před Vzkříšeným Kristem ve společenství s Ježíšovou Matkou a s Marií Magdalénou.

Přečteno 1745xcelý článek

Nepřátelé Kříže

sv. Kateřina Sienská, 2.4. 2010

Krásná modlitba italské mystičky a světice Kateřiny Sienské (1347-1380).

Přečteno 1592xcelý článek

Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti

sv. Brigita Švédská, 29.3. 2010

Titul Spoluvykupitelka, navrhovaný pro Pannu Marii, je plný kontroverzí, ovšem nazývat Marii Spolutrpitelkou je zcela na místě. Vždyť utrpení Syna bylo taktéž utrpením jeho Matky, věrné Synu až k patě kříže, ba i za jeho hranici. Díky milosti Vtělení byla totiž Matka Marie se svým a Božím Synem sjednocena tak, jako nikdo jiný z lidí. I z této skutečnosti vychází krátký úryvek, pocházející ze zjevení mystičky sv. Brigity Švédské (1303-1373), týkající se Kristových muk při jeho mučení.

Přečteno 2584xcelý článek

Jen Boha chci!

Gerlach Peters, 23.3. 2010

"Ať člověk dosáhne jakkoliv vysokého stupně, co z toho má, neslouží-li to ke stále užšímu spojení s Bohem?", píše holandský mystik a jeden z představitelů "devotio moderna" Gerlach Peters (1378-1411).

Přečteno 963xcelý článek

O důvěře v Boha při poznání vlastní bídy

sv. František Saleský, 18.3. 2010

Velký francouzský světec a duchovní vůdce František Saleský (1567-1622) nám poskytuje rady, jak přistupovat k Bohu poté, co si uvědomíme a poznáme vlastní slabost a bídu.

Přečteno 1322xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... 20 |