Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > O Slovu Božím - Del Verbo divino

O Slovu Božím - Del Verbo divino

sv. Jan od Kříže, 14.12. 2011

Krátká, leč plná hlubokého významu je "adventně-vánoční" báseň sv. Jana od Kříže (1542-1591), již přinášíme ve španělském originále a třech českých překladech, vč. poznámek a souvisejícího úryvku ze životopisu sv. Jana.

 

Del Verbo divino

 

Del Verbo divino

La Virgen preňada,

Viene de camino,

?Si le dáis posada?[1]

 

 

Slovem Božím je

 

Slovem Božím je

Panna obtěžkána.

Cestou putuje,

bude přivítána?[2]

O Slovu Božím

 

S útěžkem[3] Božího Slova

Panna, svou Betlémem pouť

putujíc, přichází znova:

v útulek dáte jí kout?[4]

 

 cesta-do-betlema-men-ram.jpg

 

Báseň sv. Jana od Kříže Del Verbo divino (O Slovu Božím) se řadí spolu s dalšími dvěma dochovanými (Souhrn dokonalosti /Suma de la perfección/ a K Dítěti Ježíši /Al Niño Jesús/, z nichž pouze první je vlastním Janovým textem, kdežto druhá je přejatým, avšak světcem oblíbeným dílkem) mezi tzv. letrillas, což je označení pro krátké básně, zpívané na způsob refrénu.

Sv. Jan od Kříže tyto letrillas skládal k příležitostem velkých církevních svátků a pak je při společné rekreaci recitoval. Žel se nám do dnešních časů zachovaly pouze výše uvedené. O básni Del Verbo divino existuje v rukopise jeho životopisu následující svědectví:

„Tuto svatou noc [štědrovečerní] slavil vždy jako u vytržení. Z toho, co v ní učinil jednou v Granadě, když tam byl převorem, lze něco soudit o tom, co v ní činíval jindy. Když nadešla štědrovečerní noc, dal postavit na nosítka sošku Panny Marie, vzali je na ramena, Boží služebník a řeholníci, kteří šli za ním, ji doprovázeli, a jdouce klášterním ochozem zastavovali se u dveří, které v něm byly, a prosili o útulek pro tu Paní před porodem a pro jejího chotě, kteří přicházejí na své pouti. Když tedy přišli k prvním dveřím, zazpívali, prosíce o útulek, tyto veršíky složené od světce:

Del Verbo divino

La Virgen preňada,

Viene de camino,

?Si le dáis posada?

a jejich obměny byly zpívány u ostatních dveří, a z vnitřku odpovídali řeholníci, kteří tam byli rozděleni, a drsně je odmítali. Světec jim odpovídal tak dojímavými slovy jak co do vysvětlení, kdo že jsou ti poutníci, kteří prosí o útulek, tak stran blízkosti porodu Panny, nevlídného počasí a pozdní hodiny, že žár v jeho slovech a vznesené myšlenky a hnutí, které se jimi projevovaly, dojímaly srdce každému, kdo je slyšel, a tak jim vtiskoval do duše to tajemství a velikou lásku k Bohu" (Alonso od Matky Boží, Život sv. Jana od Kříže, II,8).[5]

 

[Text a poznámky Lukáš Drexler.]

 

Použitá literatura:

  • Jan od Kryża, Dzieła, Kraków 1986.
  • Jan od Kříže, Plamen lásky žhavý, drobné spisy, Olomouc 1947.
  • Jan od Kříže, Básně, Kostelní Vydří 1994.

 

Více o sv. Janu od Kříže

 

Od téhož autora:  

Duchovní píseň  
Duchovní výstrahy
Ó plameni lásky živé
Jak dobře znám já zdroj  
Poučení, která uchovala M. Magdaléna od Ducha Svatého 

 

Související články: 

Marie Konečná: Jan od Kříže - životopis
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
  Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona 
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha 
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"
Daniel von Czepko: U jesliček Kristových
Lukáš Drexler, Jaroslav Ovečka: Extáze
 Hippolyt Římský: Dvojí příchod Krista  
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem  
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  
Lukáš Drexler: Kontemplace

 

Poznámky:


[1] Doslovný překlad bez snahy o rým by mohl znít následovně:

 

Slovem Božím je

Panna těhotná,

přichází z cesty,

zdali jí dáš útočiště?

 

V některých španělských vydáních však čtvrtý verš této strofy není opatřen otazníkem; v tom případě by význam posledních dvou veršů byl přibližně: „Přijde k tobě z cesty, pokud jí dáš útočiště."

[2] Přeložil Gustav Francl. Převzato ze Sv. Jan od Kříže, Básně, Kostelní Vydří 1994.

[3] Archaický výraz pro těhotenství.

[4] Přeložil Alfred Fuchs a Jaroslav Ovečka. Převzato ze svatého Jana od Kříže Plamen lásky žhavý, drobné spisy, Olomouc 1947.

[5] Český překlad převzat ze svatého Jana od Kříže Plamen lásky žhavý, drobné spisy, Olomouc 1947.

 

[RSS]

Přečteno 2363x

další články