Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O svaté Marii Magdaléně

O svaté Marii Magdaléně

sv. Brigita Švédská, 22.7. 2012

Úryvek ze zjevení skandinávské mystičky sv. Brigity Švédské (1303-1373) o svaté Marii Magdaléně.

 

marie-magdalena-001-upr-vyr-men-ram.jpg

  

Syn mluví: „Když se Marie Magdaléna obrátila, řekli zlí duchové: ‚Jak ji přivedeme nazpět? Ztratili jsme tučnou kořist. Neboť tolik se omývá vodami slz, že se neopovažujeme na ni upřít své zraky. Tak se zakrývá dobrými skutky, že se ji netkne žádná poskvrna; je tak vroucí a horlivá ve službě Bohu a svatosti, že se jí neodvažujeme přiblížit.‘"

Matka Boží mluví: „Poněvadž ve všech údech urazila Boha, dala mu všechny údy k zadostiučinění za urážky. A že smrtelně vystoupila k poctám světa, sestoupila pokorně k pohrdání jím, poněvadž není snadné milovat spolu Boha i svět."

 

[Přeložil Ludvík Vrána. Text převzat z knihy Tajemná slova. Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské, Olomouc 1938. Jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Brigitě Švédské 

 

Od téhož autora:

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie 
Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti 
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista
O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi
O Kristově křtu v Jordánu 
O seslání Ducha Svatého 
O svatém Františkovi 

 

Související články:

Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Juliana z Norwiche - životopis
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení! 
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Hildegarda z Bingenu: Touha po zjevení Božím
Hildegarda z Bingenu: Chor panen
Hildegarda z Bingenu: Liturgické hymny
Hildegarda z Bingenu - životopis
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce
Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Elisabeth Leseur (Alžběta Leseurová) - životopis
Marie Magdaléna de'Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás
Marie Magdaléna de'Pazzi - životopis

 

[RSS]

Přečteno 2246x

další články