Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Hlas jemného vánku

Hlas jemného vánku

Marie Beďačová, 21.8. 2013

KNIHA - Cesare Falletti: Hlas jemného vánku. Vnitřní život a vztah s Bohem. Paulínky, Praha 2008, 103 s.; přel. K. Kutílková.

 

1. Úvod

Zdrcen zklamáním, plný obav o svůj život, unikající do samoty, aby se setkal s Bohem... Připomíná Ti tento člověk někoho? Ocitáš se v podobné situaci a toužíš najít východisko? Zajímá Tě, co podnětného může o duchovním životě říci cisterciák? Pokud jsi alespoň dvakrát odpověděl ano, mohla by Tě zajímat tato sympaticky útlá knížka, kterou se nyní chystám krátce představit.

 

cesare-falletti-vyr.jpg2. Stručně o autorovi

Cesare Falletti:

 • narozen r. 1939,
 • rok po vysvěcení na kněze vicerektorem semináře pro pozdní povolání v Turíně,
 • od r. 1971 cisterciáckým mnichem ve francouzském opatství Lérins,
 • r. 1995 zakladatelem kláštera v italském Piemontu v diecézi Saluzzo,
 • autor četných publikací o duchovním životě, např. Ave Maria, Eucharistie.

 

falleti-hlas-jemneho-vanku-vyr.jpg3. Obsah

 • Boží přítomnost
 • Zůstat v Něm
 • Naslouchat slovu
 • Dopis zdomova
 • Chápat a pamatovat si
 • Od četby k víře...
 • ...a od víry k životu
 • Boží přítomnost ve svátostech
 • Lidé jako přítomnost
 • Setkat se...
 • ...s lidstvím
 • Nezbytný konflikt
 • Očistit srdce

 

4. Podrobněji o kapitolách

Čtenář je hned na počátku osloven dvěma biblickými postavami v nezáviděníhodné situaci. Prorok Eliáš zklamán po boji s modláři, když mu Jezabel usiluje o život, a sv. Jan Křtitel ve vězení plný pochyb, jestli je Ježíš skutečně Mesiášem. Možná, že pro počátek autentického duchovního života je prožití podobné krize nutností. A jak vidíme na obou postavách, vztah s Bohem je prožíván odlišně, je to jako rozcestí. Eliáš se v tichém vánku skutečně setkal s Hospodinem a dostal nové poslání; naproti tomu Jan byl ponechán bez zvláštního osobního Božího potvrzení - jen se vzkazem Ježíše o znameních, která koná v souladu s předpověďmi proroků.

Na Janovi vidíme, že naše tázání a touha po Bohu je naší skutečnou chudobou, Bůh je svrchovaný, jeho vztah s námi není v naší moci. Na Eliášovi si můžeme uvědomit, jak se Bůh nám dává poznat jinak, než jak bychom čekali.

Podstatnou otázkou Ježíše učedníkům je: „Koho hledáte?". Upřímná odpověď ve všedních situacích nám může pomoci uvědomit si pravdivě svoje motivace. Často hledáme úspěch, uznání, dobrý pocit, pohodlí. Hledám někdy Boha? Hledám někdy „sestru" nebo „bratra", který žije v mé blízkosti? Naše touhy však nejsou jen ty pošpiněné. Ty nejhlubší v nás znova probouzí Ježíš, aby je naplnil. Stejně jako apoštoly, kteří chtěli „být s Ním", a k tomu je On sám vyvolil vložením této touhy do jejich srdce spolu s respektováním jejich svobody.

Vnitřní život s Bohem je živen nasloucháním. Autor se tímto rysem křesťanského bytí zabývá hned v několika kapitolách a je vidět, že mu přikládá velkou důležitost. Boží slovo nalézá naslouchající učedník v Bibli a též v samotném Ježíši-Slovu, které k lidem promluvil Bůh jako vrchol svého zjevení.

Velmi podnětné jsou kapitoly o bratřích a sestrách. Setkání s Bohem ve svátostech je nezastupitelné, ale v této knize je více prostoru věnováno nalézání vztahu k lidem, našim bližním (viz kapitoly „Lidé jako přítomnost", „...s lidstvím", „Nezbytný konflikt"). Především pojednání o konfliktu a jeho významu je, myslím, mimořádným příspěvkem k vyjádření, co všechno patří ke zdravému duchovnímu životu. Často se můžeme setkat s různě pokřivenými představami, co do duchovního života patří a co ne, a zde můžeme zahlédnout podstatné rozměry - Boží přítomnost, žít v Něm, vztahy s bratřími a sestrami včetně otevřenosti, která roste v konstruktivním konfliktu, touha člověka, jeho naslouchání a odpovídání na setkání s Božím slovem, které např. bývá vyjádřeno očišťováním srdce (života).   

 

5. Hodnocení, náměty, postřehy

Oceňuji neotřelost, biblické podněty přímo v textu, inspirativní návaznost kapitol (např. „Setkat se...", „...s lidstvím"). Velikost, pardon, maličkost (ne ovšem malost)  publikace i přehledné členění textu je vhodné pro zatíženého spěchajícího člověka dneška, který přesto chce číst něco povzbuzujícího na cestě s Pánem, i kdyby to mělo být na cestě tramvají. :-) Příklady ze života sv. Benedikta nebo jeho následovníků mi připadají velmi podnětné a nezapřou autorovu duchovní rodinu.

Kriticky se chci vyjádřit pouze k nesrozumitelné poznámce č. 3. Český čtenář by pravděpodobně v poznámce více než pointu románu uvítal vysvětlení, v čem se projevoval strach z komunikace dona Abbondia. A upozorňuji také na drobný překlep na s. 90, kde má být: „je žádoucí", nikoli: „je žádoná".

Shrnuto a podtrženo: celá knížka stojí za přečtení. Je podnětná včetně „Myšlenky na závěr", jejíž obsah zde neprozradím. Je to na Tobě, milý čtenáři.

     

6. Jako malou ochutnávku připojuji několik citátů

„Touto knihou bych chtěl pomoci svým bratřím a sestrám vstoupit do intimního vztahu s Bohem, aby se tak jako on stali opravdovými lidmi." (s. 8)

„Pro vyjití z hříchu musí člověk hledat Boží přítomnost a přítomnost bratří." (s. 16)

„Naslouchání proměňuje naše srdce natolik, že je ve stálém spojení s Mistrem, který hovoří." (s. 39)

„Cílem lidských vztahů je společenství, tedy máme se stát obrazem Trojice, která je společenstvím osob." (s. 88)

 

Ukázka z knihy:

Boží přítomnost 

 

Další ukázky z knihy v knihkupectví Paulínky 

 

Od téže autorky:

Odvaha k rozhodnutí 

 

Související články:

Kontemplace, kontemplativní 
Bernard Ugeux: Modlitba srdce
R. P. Lejeune: Nazíravá modlitba 
Tertulián: Modlitba je duchovní oběť
Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě
Bonaventura: Buď člověkem modlitby!
Jan Zlatoústý: Modlitba je světlem duše  
Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
František Saleský: Kontemplace a meditace
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení 
Z myšlenek optinských starců o modlitbě 
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby   
Paweł Hańczak: Mentální modlitba   

 

[RSS]

Přečteno 1694x

další články