Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Eschatologie

Eschatologie

věrouka, teologie, dogmatika

Eschatologie 

(z řeckého εσχατος [eschatos] - "poslední", "konečný" a λογος [logos] - "řeč", "slovo", "učení") 

 

- coby součást dogmatiky nauka o "posledních věcech", tedy o završení celého stvoření (včetně člověka), o dosažení jeho posledního cíle, jeho „finality". Náleží sem učení o věčném zavržení (pekle), o věčné blaženosti (nebi), o očistci, o osobním i posledním soudu a o vzkříšení těla.

 

Související články:

Efrém Syrský: Bděte: znovu přijde!
Karel Boromejský: O adventní době 
Kateřina Janovská: Bůh převyšuje vše  
Jan Tauler: Bytí a způsob přátel Božích 
Denis Kartuzián: O strašlivosti Božího soudu 
Řehoř Veliký: Zdali je po smrti očistcový oheň     
Cyril Jeruzalémský: O dvojím příchodu Ježíše Krista
Ludvík Granadský: Rozjímání o nebeské blaženosti 1/2 
Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních  
Tomáš Akvinský: Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Marian Zawada: Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická 
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Lukáš Drexler: Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera 
Luigi Melotti: Maria Nanebevzatá, obraz konečného naplnění Církve
Denis Kartuzián: O spojitosti a řádu čtyř posledních věcí člověka  
Jan van Ruysbroeck: Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc! 
John Henry Newman: Duše v očistci vzývají Hospodina  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
Bernard z Clairvaux: Přijde k nám Boží slovo  
Pavel VI.: Jediný poklad jediné Církve  
Guerric z Igny: Očekáváme Spasitele  
Pseudo-Makarius: Budoucí život 
Vincenc Zahradník - O očistci I.
Vincenc Zahradník - O očistci II.  

 

Lukáš Drexler, 24.10. 2007

Přečteno 1897x

další křesťanské pojmy