Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > K čemu je užitečné pokušení

K čemu je užitečné pokušení

Nicolaus von Strassburg, 4.2. 2013

Úryvek z jednoho kázání německého středověkého dominikánského teologa, kazatele a mystika Nicolaa von Strassburg (+1331), současníka a obhájce Mistra Eckharta (+1327).

 

abstr-001.jpgŘíkám vám, že náš Pán pravil: „Svět vás bude nenávidět." Dnes pak čteme v evangeliu, že náš Pán své drahé přátele často nechává upadat v pokušení a v mámení ďáblovo, aby tím lépe poznávali svou nedokonalost a stávali se pokornými a zasloužili si odměny. Vidí-li však, že upadají v pokušení a že bez jeho pomoci se nemohou udržet, podá jim ruku a přispěje jim na pomoc. Ano, přispěje jim na pomoc a počíná si zrovna tak jako matka, která dítěti uloží nést veliké břemeno, a dítě si pod tím břemenem vykračuje a směje se a raduje se a myslí, že ono samo nese to břemeno, ve skutečnosti však je nese matka. Tak si počíná náš Pán Ježíš Kristus: dává nám časem nést veliké utrpení, pomáhá nám však snášet je, ale činí to tak, že se zdá, jako bychom to břemeno nesli sami. Tak činí i matka: dopouští sice, aby dítě klopýtalo, ale nedá mu upadnout. Náš Pán sice dopustil, aby se Petr na moři potopil, nedal mu však utonout. Což se proto domníváte, že na vás zapomněl, sesílá-li na vás pokušení a utrpení? Ne, nikoli! Lidé však přicházívají a říkají: „Běda, pane, mne napadají tak špatné myšlenky, mně je tak úzko!" Já však říkám, ať jsou sebehorší, jen lituješ-li jich a nekocháš-li se jimi ze své svobodné vůle, neuškodí ti. „Běda, pane, jsou to tak špatné myšlenky, nevím, co mám činit, a zoufal bych si z nich!" Já však říkám, ať jsou sebehorší (...) a lituješ-li jich, neuškodí ti. „Ano, pane, lituji jich z plna srdce!" Nech je tedy, ať přijdou a jdou, neboť stará-li se člověk o něco přespříliš: „Běda, jaká křivda se mi děje!" anebo pro nějakou jinou věc, tu se mu v noci o tom zdá a proviňuje se. Braň se tedy - postačí, bráníš‑li se a lituješ-li. A neustupuje-li to od tebe, měj strpení, až toho přece budeš zbaven. Abychom také my tak byli zbaveni vší viny, k tomu nám dopomoz Bůh! Amen.

 

[III. kázání, in Pfeiffer, Franz (ed.): Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, I, Leipzig 1845. Přeložil O. F. Babler. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 7, 1938. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.] 

 

Více o Nicolaovi von Strassburg 

 

Související články:

Mechtilda Magdeburská: Hřešit je ďábelské 
Basil Veliký: Je ďábel příčinou našeho hříchu?
Řehoř Veliký: Požár za požár
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Leszek Czyż: O pokušení
František Saleský: O důvěře v Boha při poznání vlastní bídy
Jan Maria Vianney: Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností
Mistr Eckhart: Prýští z Boží milosti...
Mistr Eckhart: Boží přítomnost v člověku 
Mistr Eckhart: Marie a Marta 
Mistr Eckhart - životopis
Reginald Dacík: Německá mystika 14. století  
Jan Tauler: Píseň lásky
Jan Tauler: Bytí a způsob přátel Božích 
Jan Tauler - životopis
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Jindřich Suso - životopis
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
Giselher ze Slatheimu: O lásce 
Johannes Ruysbroeck: Nadpřirozená vyrovnanost 
Gerlach Peters: Jen Boha chci!
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha
Johannes Franke: Synovství Boží
Johannes Franke: O blahoslavené Panně

Johannes Franke: Nad čím se můžeme rmoutit

 

[RSS]

Přečteno 1563x

další články