Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Panna Maria, Archa Nového Zákona

Panna Maria, Archa Nového Zákona

sv. Alfons Maria z Liguori, 21.8. 2023

Archou Nové smlouvy byla Panna Maria, Matka Boží, neboť ve svém lůně nosila Manu shůry - Ježíše Krista, Chléb života, jak to naznačuje biblická kniha Zjevení (11,19-12,1) a jak to výslovněji rozvíjí sv. Alfons Maria z Liguori (+1787).

 

korunovani-panny-marie-001-upr-men.jpg
  

 

Pomocí Archy úmluvy Izraelité dobývali mnohá vítězství. Tak Mojžíš přemohl nepřátele: „Když se archa zvedala, říkal Mojžíš: ‚Povstaň, Hospodine, ať se rozptýlí tvoji nepřátele‘" (Num 10,35). Tak bylo dobyto Jericho, tak byli poraženi Filišťané: „Byla tam totiž archa Boží" (1Kr 14,18). Archa úmluvy však byla předobrazem Panny Marie. Jako byla v arše mana, tvrdí Kornelius a Lapide[1], tak byl v lůně Mariině Ježíš, předobrazený manou (srov. J 6,49-51). Pomoci této archy nám Bůh dopřává vítězství proti světu i proti peklu. Proto sv. Bernardin Sienský říká: „Když byla Maria, Archa Nového Zákona, povýšena za Královnu nebe, byla moc pekla nad lidstvem oslabena a zlomena."[2]

 

[Alfons Maria z Liguori: Chvály Mariiny, IV, § 2. Český překlad převzat z vydání: Alfons Maria de Liguori: Vznešenosti Panny Marie, Frýdek 1939, s. 80, a upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

List o výhodách uzavřených exercicií
O lásce ke Kristu

  

Související články:

Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice  
Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie   
Bernard z Clairvaux: Panna Maria, Královna mučedníků  
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 4/6  
Luigi Melotti: Maria Nanebevzatá, obraz konečného naplnění Církve 
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Marian Matusik: Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby 
Grzegorz Ryś: Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie   
Józef Kudasiewicz: Marie Nanebevzatá nám ukazuje cestu i cíl  
Matthias Joseph Scheeben: O Nanebevzetí Panny Marie  
Gabriele Amorth: Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie  
Vyvýšena i se svým tělem do nebeských paláců  
Petr Kanisius: Maria a ďábel  

 

marianske-inspirace-002-b.jpg  

 

Poznámky:


[1] In I. Reg. XIV, 18, 13.

[2] Sermones pro festivitatibus B. V. M., s. 12, de Assumpt. a. 1, c. 3.

 

[RSS]

Přečteno 285x

další články