Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Ekumenický koncil

Ekumenický koncil

církevní právo, věrouka

Ekumenický koncil

(z řec. oikúmenikos synodos)

Ekumenický koncil je všeobecný sněm, tj. shromáždění biskupů celého obydleného (řec. oikúmené) křesťanského světa pod vedením nástupce sv. Petra - římského biskupa neboli papeže.

V katolické církvi se dosud konalo 21 všeobecných (ekumenických) církevních sněmů (koncilů), z nichž prvních 7 je uznáváno i východními (pravoslavnými) křesťany, kde se poté již žádné ekumenické koncily nekonaly.

 

Seznam všeobecných (ekumenických) koncilů

  1. 1. nicejský (325)
  2. 1. konstantinopolský (cařihradský) (381) 
  3. Efezský (431)
  4. Chalcedonský (451)
  5. 2. konstantinopolský (cařihradský) (553)
  6. 3. konstantinopolský (cařihradský) (680-681) 
  7. 2. nicejský (787)
  8. 4. konstantinopolský (cařihradský) (869-870) 
  9. 1. lateránský (1123)
10. 2. lateránský (1139)
11. 3. lateránský (1179)
12. 4. lateránský (1215)
13. 1. lyonský (1245)
14. 2. lyonský (1274)
15. Viennský (1311-1312)
16. Kostnický (1414-1418)
17. Basilejský/Florentský (1431-1449)
18. 5. lateránský (1512-1517)
19. Tridentský (1545-1563)
20. 1. vatikánský (1869-1870)
21. 2. vatikánský (1962-1965)

 

Související články:

Malé dějiny koncilů - úvod
Malé dějiny koncilů - Osm ekumenických koncilů starověku 
Malé dějiny koncilů - 1. nicejský koncil (325) 
Malé dějiny koncilů - 1. cařihradský (konstantinopolský) koncil (381) 
Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431) 
Malé dějiny koncilů - Chalcedonský koncil (451)
Malé dějiny koncilů - 2. a 3. konstantinopolský (cařihradský) koncil (553, 680-681)
Malé dějiny koncilů - Tridentský koncil (1545-1563) 

 

Lukáš Drexler, 14.2. 2009

Přečteno 1424x

další křesťanské pojmy