Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Ekumenický koncil

Ekumenický koncil

církevní právo, věrouka

Ekumenický koncil

(z řec. oikúmenikos synodos)

 

Ekumenický koncil je všeobecný sněm, tj. shromáždění biskupů celého obydleného (řec. oikúmené) křesťanského světa pod vedením nástupce sv. Petra - římského biskupa neboli papeže.

V katolické církvi se dosud konalo 21 všeobecných (ekumenických) církevních sněmů (koncilů), z nichž prvních 7 je uznáváno i východními (pravoslavnými) křesťany, kde se poté již žádné ekumenické koncily nekonaly.

 

Seznam všeobecných (ekumenických) koncilů

  1. 1. nicejský (325)
  2. 1. konstantinopolský (cařihradský) (381) 
  3. Efezský (431)
  4. Chalcedonský (451)
  5. 2. konstantinopolský (cařihradský) (553)
  6. 3. konstantinopolský (cařihradský) (680-681) 
  7. 2. nicejský (787)
  8. 4. konstantinopolský (cařihradský) (869-870) 
  9. 1. lateránský (1123)
10. 2. lateránský (1139)
11. 3. lateránský (1179)
12. 4. lateránský (1215)
13. 1. lyonský (1245)
14. 2. lyonský (1274)
15. Viennský (1311-1312)
16. Kostnický (1414-1418)
17. Basilejský/Florentský (1431-1449)
18. 5. lateránský (1512-1517)
19. Tridentský (1545-1563)
20. 1. vatikánský (1869-1870)
21. 2. vatikánský (1962-1965)

 

Související články:

Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  

 

Lukáš Drexler, 14.2. 2009

Přečteno 2690x

další křesťanské pojmy