Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Buď člověkem modlitby!

Buď člověkem modlitby!

sv. Bonaventura, 17.11. 2011

V díle ctihodného španělského dominikána Ludvíka Granadského (+1588) je citován povzbudivý text sv. Bonaventury (+1274) o modlitbě. Ten nyní vyjímáme a publikujeme samostatně.

 

014-ctverec-ram-2-2.jpg
 

 

Chceš-li snášet trpělivě všechna protivenství a bídy tohoto života, buď člověkem modlitby!

Chceš-li dosáhnout ctnosti a síly, abys přemáhal ďáblova pokušení, buď člověkem modlitby!

Chceš-li umrtvovat svou vlastní sílu se všemi jejími sklony a choutkami, buď člověkem modlitby!

Chceš-li poznat satanovu prohnanost a uchránit se jeho klamů, buď člověkem modlitby!

Chceš-li žít v radosti a měkce kráčet cestou pokání a práce, buď člověkem modlitby!

Chceš-li zahnat ze své duše obtížné mouchy pošetilých myšlenek a žádostí, buď člověkem modlitby!

Chceš-li ji podporovat milostí zbožnosti a mít ji stále plnou dobrých myšlenek a tužeb, buď člověkem modlitby!

Chceš-li utvrdit a posílit své srdce na cestě Boží, buď člověkem modlitby!

Chceš-li posléze vyrvat ze svého ducha všechny neřesti a zasadit na jejich místo ctnosti, buď člověkem modlitby, neboť v ní se dostává pomazání a milost Ducha svatého, která naučí všem věcem.

A mimo to, chceš-li zdolat výšinu kontemplace a těšit se ze sladkého objetí Miláčka, cvič se v modlitbě, protože je cestou, kterou duše stoupá k nazírání a okoušení nebeských věcí.

Vidíš tedy, jak velkou sílu a moc má modlitba? A jako důkaz všeho toho, co bylo řečeno, když necháme stranou svědectví Písem svatých, zcela postačí to, co jsme slyšeli a viděli i vidíme denně: mnoho osob prostých, které dosáhly všech těch věcí uvedených výše a jiných (ještě) větších konáním modlitby.

 

[Úryvek převzat s laskavým svolením České dominikánské provincie z Ludvík z Granady: O modlitbě a rozjímání, in revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 9, 1936, s. 604-605. Upraveno s přihlédnutím ke španělskému originálu Luis de Granada: Libro de la oracion y meditacion, Barcelona 1851 redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Svatost jako cesta k moudrosti
Sestrám o dokonalé lásce Boží  
O Božském Srdci Páně
Zdroj života je v Tobě 
 Modlitba apoštolova 
Pod křížem

 

Související články:

Paweł Hańczak: Mentální modlitba 
Tertulián: Modlitba je duchovní oběť 
Origenes: Zač se modlit především? 
Jan Zlatoústý: Modlitba je světlem duše  
Richard Rolle: O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání 
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Jan Maria Vianney: Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Evagrius Pontský: Komentář k Modlitbě Páně 
František Saleský: O nezbytnosti modlitby 
Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
Z myšlenek optinských starců o modlitbě 
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby 
Modlitbou tvoříme spolu s Bohem svět 

 

[RSS]

Přečteno 1767x

další články