Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi

Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi

Palladios, 23.9. 2009

Další z asketů vykreslených Palladiem (cca 363-430?) v díle "Historia Lausiaca" - Filoróm, který "ukazoval takovou šlechetnost ve svém křesťanském životě, že i ti z urozených rodů ho ctili pro jeho život a ctnost".

XLV, 1. V Galatii jsem se setkal s presbyterem Filorómem, velmi asketickým a trpělivým mužem, a dlouhý čas jsem s ním žil.

Narodil se ženě, která byla domácí otrokyní, a svobodnému muži. Ukazoval však takovou šlechetnost ve svém křesťanském životě, že i ti z urozených rodů ho ctili pro jeho život a ctnost. Zřekl se světa za dnů nenáviděného císaře Juliana[1], proti němuž odvážně mluvil. Julianus nařídil, aby byl oholen a zbit malými chlapci. On to však trpělivě přestál a dokonce za to Julianovi poděkoval - jak sám vyprávěl.

2. Na začátku podstoupil boj s nečistotou[2] a obžerstvím. Vyhnal ji tím, že se zavřel a zdržoval se pšeničného chleba i všeho, co bylo připraveno na ohni. Tyto všechny věci přestál po osmnáct let a pak zazpíval vítěznou ódu na Krista. V klášteře zápasil čtyřicet let proti zlým duchům. Říkával nám: „Po třicet dva let jsem si nevzal žádné ovoce." Jednou, když ho trápila zbabělost, uzavřel se na šest let do hrobu. 3. Nakonec se o něj postaral svatý episkop Basileios[3], potěšen jeho kázní a vytrvalostí.

Filorómos nepřestal psát, přestože byl osmdesát let starý. Řekl: „Od času, kdy jsem byl zasvěcen do tajemství a znovu jsem se narodil[4], až do nynějšího času, jsem nikdy nejedl nic, na co bych si nevydělal svou vlastní prací." A před samým Bohem nás přesvědčoval, že dal svou vlastní rukou dvě stě padesát mincí[5] mrzákům a že nikdy nikomu neukřivdil.

4. Šel pěšky až do samotného Říma s úmyslem modlit se ve svatyni svatého Petra[6]. Šel také do Alexandrie, aby se modlil ve svatyni Markově[7]. Na své druhé cestě šel pěšky do Jeruzaléma a platil své vlastní výdaje. Říkával: „Nepamatuji se, že bych se kdy vzdálil v myšlenkách Bohu."

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Martin Jániš.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi 
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi 
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách 
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi 
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1] Je míněn císař Julianus Apostata. Viz i HL 4,4.

[2] V řečtině πορνεια [porneia].

[3] Sv. Basileios je zmíněn v HL 38,2.

[4] Míní se tím „od přijetí křtu".

[5] V roce 1920 to bylo 3.084 marek. Srov. KROTTENHALER, S., Des Palladios von Helenopolis Leben der Heiligen Väter, Mnichov 1912, s. 96, pozn. 1.

[6] Bazilika sv. Petra v Římě byla budována v letech 324-349.

[7] Podle tradice je sv. Marek zakladatelem církve v Alexandrii. Na předměstí Alexandrie mu byl postaven kostel.

 

[RSS]

Přečteno 1298x

další články