Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Myšlenky o Panně Marii

Myšlenky o Panně Marii

sv. Jan Maria Vianney, 4.5. 2015

"Všichni svatí mají velkou úctu k Panně Marii," tlumočí nám jednu z mnoha pravd o Panně Marii sv. Jan Maria Vianney, podivuhodný farář arský (+1859).

   

bohorodicka-001-vyr-men.jpg
 

 

Dobrý Bůh mohl stvořit krásnější svět než ten, který existuje, ale nemohl stvořit dokonalejší bytost, než je Panna Maria.

 

Otec se těší z pohledu na srdce Blahoslavené Panny jako na mistrovské dílo svých rukou.

 

Když nám dal Ježíš Kristus všechno, co nám mohl dát, rozhodl se učinit nás ještě dědici toho nejvzácnějšího - své svaté Matky.

 

Všichni svatí mají velkou úctu k Panně Marii. Žádná milost by nepřišla z nebe, kdyby neprošla jejíma rukama.

 

Panna Maria je vždy připravena. To by nás mělo povzbuzovat k tomu, abychom se k ní utíkali s velikou důvěrou.

 

Když se hovoří o pozemských věcech, politice..., unavuje to. Ale když se hovoří o Panně Marii, je to stále cosi nového.

 

Nejspolehlivějším prostředkem k poznání Boží vůle je modlitba k naší dobré Matce.

 

Panna Maria je zprostředkovatelkou mezi svým Synem a námi. Čím více hřešíme, tím více k nám pociťuje náklonnost a soucit. Dítě, které stálo svoji matku nejvíce slz, je nejdražší jejímu srdci. Cožpak se nesklání matka vždy k tomu nejslabšímu a nejzranitelnějšímu dítěti?

 

Srdce této Matky je plné lásky a milosrdenství. Touží jen po tom, aby nás viděla šťastné. Stačí, když se obrátíme na ni, a budeme vyslyšeni.

 

[Převzato z knihy Gérard Rossé: Ján Mária Vianney, farár z Arsu, Lúč, Bratislava 2001; do češtiny přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností
Nechejte se vést Duchem svatým
Panna Maria, prostřednice
Vedeni Duchem svatým
Jak krásná je duše! 
Vlažná duše

   

Související články:

Emilián Soukup: Bohorodička 
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie 
Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie 
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 1. část
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně 
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše 
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 

 

[RSS]

Přečteno 2309x

další články