Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristův Kříž převyšuje vše

Kristův Kříž převyšuje vše

sv. Jan Damašský, 15.9. 2023

Kristův Kříž se tyčí nade vším, neboť svým nejhlubším ponížením na něm až k smrti a k sestupu do podsvětí nám jím Kristus vydobyl naše povýšení až do nebeských výšin a po pravici Boha Otce, jak tuto skutečnost často a rádi oslavovali církevní otcové, z nich např. i sv. Jan Damašský (+750).

 

ukrizovani-jezise-krista-003-men.jpg
 

 

Ačkoli veškeré konání Krista bylo velkým, božským a podivuhodným, stejně jako jeho zázraky, to vše převyšuje jeho slavný Kříž. Neboť právě jedině Kříž našeho Pána Ježíše Krista porazil smrt, zahladil hřích praotce, přemohl podsvětí, daroval nám zmrtvýchvstání, udělil moc k povznesení se nad časnost a nad samotnou smrt, umožnil návrat do pradávné blaženosti, otevřel bránu ráje, usadil naši přirozenost po pravici Boha a učinil nás jeho dětmi a dědici (srov. Řím 8,16-17; Gal 4,7). To vše se přece stalo skrze Kříž.[1] Apoštol totiž říká: „Kdokoli z nás byl pokřtěn v Krista, byl pokřtěn v jeho smrt" (Řím 6, 3). „Neboť všichni, kdo byli pokřtěni v Krista, v Krista byli oděni" (Gal 3,27). A „Kristus je moc Boží a moudrost Boží" (1Kor 1,24). Takto nás smrt Krista a jeho Kříž oděly do ztělesněné Moudrosti a Moci Boží. Mocí Boha je rovněž samotný Kříž, konkrétně v tom smyslu, že skrze něj se nám ukázala moc Boha, který zvítězil nad smrtí, jakož i v tom smyslu, že čtyři ramena Kříže, spojená a sjednocená se sebou v jediném bodě, znázorňují Moc Boží, která spojuje výšku i hloubku, délku i šířku neboli celé viditelné i neviditelné stvoření.[2]

 

[Jan Damašský: O pravé víře, IV, 11 (úryvek). Na základě polského vydání (Jan Damasceński: Wykład wiary prawdziwej, Warszawa 1969, s. 212) a řeckého znění (J.-P. Migne: Patrologia graeca, XCIV, Paris 1864, sl. 1128-1129) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Stav Krista po zmrtvýchvstání      

 

Související články:

Chvála Kříže  
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa   
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí   
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Petr Hudec: Kristus bungee jumping 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 

  

Poznámky:


[1] Srov. Cyril Jeruzalémský: Katecheze, 1, 14. Pozn. překl.

[2] Srov. Basil Veliký: Homilie na Izajáše, 11. K tomuto tématu viz též článek: Wincenty Myszor: „Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu". Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 245x

další články