Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi; O Eliášovi; O Sabovi; O Abramiovi

Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi; O Eliášovi; O Sabovi; O Abramiovi

Palladios, 23.10. 2009

Čtyři krátké zmínky o dalších mužích pouště v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca", v nichž se svědčí především o zázracích v životech těchto mužů.

  

O Gaddanovi

L. Poznal jsem jednoho starce z Palestiny, jménem Gaddanas, který žil svůj život bez střechy nad hlavou v okolí Jordánu. Jednou několik závistivých Židů z okolí Mrtvého moře na něho vytáhlo s tasenými meči. A stalo se toto: Když jeden z nich zvedl meč a málem už Gaddanata uhodil, meč mu vypadl z pravice, neboť ruka, která jej držela, uschla.

 

O Eliášovi

LI. Byl také Eliáš, který žil jako poustevník v jedné jeskyni v sousedství. Vedl velmi znamenitý život sebekázně. Jednoho dne, kdy ho navštívilo hodně bratrů - ono místo bylo totiž u cesty -, mu došel chléb. Řekl nám: „Trápilo mě to. Vstoupil jsem ale do cely a nalezl tři čerstvé bochníky chleba. Do sytosti se najedli - a to tam bylo dvacet mužů - a ještě jeden bochník[1] zbyl. Ten mi poskytl jídlo na dvacet pět dnů."

 

O Sabovi[2]

LII. [Byl jeden světský[3] člověk jménem Sabas - ženatý muž z Jericha, který se stal takovým přítelem mnichů, že v noci obcházel cely a poušť a zanechával u každé cely koš[4] datlí a zásobu zeleniny - asketi u Jordánu nejedí totiž chléb. Jednoho dne se s ním střetl lev, utíkal za starcem asi jednu míli a prackou ho srazil z osla. Pak osla uchvátil a utekl.[5]]

 

O Abramiovi

LIII. Jistý Abramios, původem Egypťan, vedl velmi tvrdý a drsný život v úplné samotě na poušti. Jednou byl ve své mysli opanován nepříjemnou sebedomýšlivostí. Šel do chrámu a hádal se s presbytery. Řekl: „Byl jsem tuto noc vložením rukou samého Krista ustanoven presbyterem. Musíte mi dovolit vykonávat službu kněze." Otcové ho vzali pryč z pouště a přivedli ho k jemnějšímu a volnějšímu způsobu života. A tím vyléčili tohoto muže z jeho pýchy - toho, kdo byl hříčkou démonů, přivedli k poznání jeho vlastních slabostí.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Martin Jániš.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi 
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi 
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách 
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi 
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 
Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi 
Historia Lausiaca 45 - O Melanii starší
Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi 
Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi, O Sisinniovi 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1] Doslova jeden kór (κορος [koros]). To by ale znamenalo objem asi 525 litrů.

[2] Vyprávění o Sabovi se v některých rukopisech nevyskytuje.

[3] V řečtině κοσμικος [kosmikos] - v tomto případě znamená „světský" ve smyslu opačném k „náboženskému". Srov. MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 209, pozn. 463.

[4] V řečtině μοδιος [modios] - „koš", „měřice". Z textu vyplývá, že jde o malou suchou dutou míru. Její přesný rozměr není znám.

[5] Poslední dvě věty - „Jednoho dne (...) utekl s jeho oslem." - jsou v rukopisu B zachovány takto:

„Jednoho dne se rozloučil s mnichy a odcházel od těch, kdo žijí zdrženlivě, aby těmto svatým přinesl to, co ve své askezi potřebovali. Tu mu závist Zlého postavila do cesty lva - nezkrotné zvíře sloužící Nepříteli mnichů. Ten vytrhuje mnichy z jejich služby, snaží se je znepokojit a odradit od jejich předsevzetí. Ona šelma za ním běžela na vzdálenost asi jedné míle od příbytku mnichů, dostihla ho a prackou srazila na zem. Ale ten, který naučil i Danielovy lvy se postit, ten zabránil i tomuto krutě hladovějícímu lvu, aby sežral vlastnictví jeho milovaného služebníka. Lev totiž starcova osla vzal a utekl s ním. Pak ale šelma darovala oslu život, neboť (sám Bůh) ukojil její hlad."

Ohledně Daniela a lvů srov. Da 6,1‑29.

 

[RSS]

Přečteno 1345x

další články