Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Bohorodička

Bohorodička

věrouka, mariologie, christologie

Bohorodička

(řecky: Theotokos)  

panna-maria-bohorodicka-049-upr-men.jpg 

Bohorodička (řecky Theotokos - Θεοτοκος) neboli Matka Boží je titul, který byl slavnostně přiznán Panně Marii na obecném církevním sněmu v Efezu (r. 431) proti bludnému učení Nestoria. Lidská přirozenost, počatá v Panně Marii z Ducha Svatého, byla v Kristu spojena s přirozeností božskou v jedné osobě Syna Božího. Z jednoty osoby v Kristu (viz heslo hypostatická unie) plyne, že Maria je matkou Krista nejen jako člověka, nýbrž i jako Boha, tedy Bohorodičkou.

Viz též heslo Theotokos nebo článek Panna Maria - Matka Boží a další texty v odkazech níže.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.] 

 

Související články:

Theotokos
Nestorianismus
Emilián Soukup: Bohorodička
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce   
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many 
John Saward: Bohorodička jako Svatyně
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně 
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 
René Laurentin: Maria, naše Matka  

 

Antonín Salajka, 14.12. 2008

Přečteno 1016x

další křesťanské pojmy