Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Bohorodička

Bohorodička

věrouka, mariologie, christologie

Bohorodička

(řecky: Theotokos)  

 

panna-maria-bohorodicka-049-upr-men.jpgBohorodička (řecky Theotokos - Θεοτοκος) neboli Matka Boží je titul, který byl slavnostně přiznán Panně Marii na obecném církevním sněmu v Efezu (r. 431) proti bludnému učení Nestoria. Lidská přirozenost, počatá v Panně Marii z Ducha Svatého, byla v Kristu spojena s přirozeností božskou v jedné Osobě Syna Božího. Z jednoty Osoby v Kristu (viz heslo Hypostatická unie) plyne, že Maria je matkou Krista nejen jako člověka, nýbrž i jako Boha, tedy Bohorodičkou, neboť rodí nikoliv pouze lidskou přirozenost, ale Osobu Boha, která se v Marii stala člověkem, aniž by přestala být Bohem (viz heslo Bohočlověk). Maria však není zdrojem Kristova Božství, tím je Bůh Otec, ale je zdrojem Kristova lidství, které je neoddělitelně, avšak i beze smíšení, těsně spojeno s Božstvím právě prostřednictvím božské Osoby Syna.

Viz též heslo Theotokos nebo článek Panna Maria - Matka Boží a další texty v odkazech níže.

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.] 

 

Související články:

Theotokos
Nestorianismus
Emilián Soukup: Bohorodička 
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží 
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce   
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy  
Pavel Evdokimov: Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše  
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie  
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
John Saward: Bohorodička jako Svatyně
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 

 

Antonín Salajka, redakce 14.12. 2008

Přečteno 1852x

další křesťanské pojmy