Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Velikonoce

Velikonoce

liturgie

Velikonoce

  

- ve Starém zákoně byly vzpomínko­vou slavností nočního odchodu Židů z egyptského otroctví (viz Pascha, Pesach). V Novém zákoně jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Protože je Zmrtvýchvstání základem naší víry, jsou Velikonoce největším svátkem cír­kevního roku. Připadají na neděli po prvním jar­ním úplňku.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.)  

 

Související články:

Ladislav Pokorný: Postní doba
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně
Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis) 
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel 
Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista
Augustin: Totožnost Kristova těla
Justin: To čiňte na mou památku
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Hippolyt Římský: O Křtu Páně 
Richard Špaček: Křest
Justin: První apologie

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg
 

 

Jaroslav Kouřil, 6.2. 2009

Přečteno 955x

další křesťanské pojmy