Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 50 - O Silbanii

Historia Lausiaca 50 - O Silbanii

Palladios, 11.11. 2009

Ačkoliv má tato kapitola z Palladiova (cca 363-430?) spisu "Historia Lausiaca" nadpis "O Silbanii", přesto je spíše dalším pokračováním vyprávění o Melanii.

LV, 1. Stalo se, že jsme cestovali s Melanií z Ailia[1] do Egypta a doprovázeli jsme blaženou Silbanii,[2] panenskou švagrovou bývalého prefekta Rufina. Júbinos[3] byl také s námi. Byl v té době diakonem. Nyní je episkopem v Askalóně[4]. Je to muž zbožný a učený. Počasí bylo pro nás příliš horké a, když jsem dorazili do Pélúsia[5], Júbinos si vzal umyvadlo a důkladně si v chladivé vodě umyl své ruce a nohy.[6] Potom si lehl na kožené lehátko položené na zemi, aby si odpočinul. 2. Melania se k němu přiblížila, tak jako se moudrá žena blíží ke svému synu. I vysmála se jeho změkčilosti a řekla: „Jak může horkokrevný muž v tvém věku hýčkat takovým způsobem své tělo. Nevíš, že to může být zdroj mnoha škod? Hle, podívej se, mně je už šedesát let a nikdy se mé nohy či má tvář, či nějaký z mých údů - kromě konečků mých prstů[7] - nedotkly vody. Přestože jsem napadána mnohými neduhy a doktoři na mě naléhají, ještě jsem nikdy neučinila ústupek svým tělesným touhám, ani jsem nepoužila lehátko pro odpočinek, ani jsem neuskutečnila cestu na nosítkách."

3. Byla velmi učená a měla ráda literaturu.[8] Celou noc probděla tím, že četla každý spis dávných vykladatelů - tři milióny řádků Órigena, dvě stě padesát tisíc řádků Grégoria, Štěpána, Pieria[9], Basileia a dalších důstojných mužů.[10] A nečetla je pouze jednou a zběžně, ale namáhala se s každou z nich, studovala každé dílo sedmkrát až osmkrát. Tak bylo pro ni možné, aby byla vysvobozena z toho, co se lživě nazývá poznání[11], a díky těmto knihám dostala křídla a mohla letět, stala se duchovním ptákem, a tak letěla ke Kristu.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Martin Jániš.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi 
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi 
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách 
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi 
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 
Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi 
Historia Lausiaca 45 - O Melanii starší
Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi 
Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi, O Sisinniovi 
Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi, O Eliášovi, O Sabovi, O Abramiovi
Historia Lausiaca 49 - O Melanii Starší 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1] To znamená z Jeruzaléma. Ten byl přejmenován na Ailia (Aelia) Capitolina Hadrianem po potlačení židovského povstání Bar Kochby v letech 132-135.

[2] Tato kapitola je vlastně pokračováním kapitoly předchozí. Pojednává spíše o Melanii než o Silbanii.

[3] Júbinos se stal episkopem v Askalóně (Ashkelon na pobřeží Středozemního moře mezi Gázou a Jamnií, zničen v r. 1270) kolem r. 415 a byl toho roku přítomen na synodu v Diospolis. Srov. MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 211, pozn. 485/486.

[4] Askalón (Ashkelon) - město na středomořském pobřeží v Palestině mezi Gazou a Jamnií.

[5] Pélúsion leželo na nejvýchodnějším ramenu Nilu asi 30 km východně od moderního Port Said.

[6] Trochu to připomíná Mk 7,3.

[7] „Eucharistie se tehdy přijímala na ruku, proto si Melania konečky prstů myla. Nemytí zbytku těla bylo tehdy jedním z asketických cvičení." KALINKOWSKI, S., STAROWIESKI, M., Palladiusz - Opowiadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 210, pozn. 424.

[8] „Φιλησασα τον λογον - ve smyslu ‚měla ráda Písmo a spisy sv. otců‘."  MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 212, pozn. 490. Anebo také „měla ráda vědění".

[9] Pierios a Štěpán viz HL 11,4.

[10] Órigenés měl velký vliv na Basileia a Grégoria (zde asi míněn Grégorios z Nazianzu). Tito dva autoři vytvořili i jakýsi výtah z Órigenových děl - tzv. Filokalii. Basileios a Grégorios byli učiteli Euagria a ten měl zase vliv na Melanii.

[11] 1Tm 6,20.

 

[RSS]

Přečteno 1556x

další články