Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Žena sluncem oděná

Žena sluncem oděná

Bible, církev, Panna Maria, apokalyptika

Žena sluncem oděná

(řec. γυνη περιβεβλημενη τον ηλιον [gyné peribeblémené ton hélion], lat. Mulier amicta sole)

 

maria-zena-sluncem-odena-001-vyr-men.jpg- jedná se o výjev z 12. kapitoly novozákonní knihy Zjevení Janova:

„A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina." (Zj 12,1-2)

Tato žena podle exegetické tradice vyjadřuje jednak vyvolený izraelský lid v jeho očekávání Mesiáše a jeho blízkého příchodu, dále je - zejména v raných dílech církevních otců - chápána jako obraz Církve, která rodí Krista zvěstováním evangelia ve světě, a také jako osoba Panny Marie, Matky Mesiáše - Ježíše Krista.

Tento obraz odkazuje na tzv. protoevangelium starozákonní knihy Genesis (Gen 3,15), ve kterém je Bohem přislíbeno vítězství ženy a jejího potomstva nad hadem, resp. drakem, tj. nad ďáblem, který „na počátku" svedl Evu - „matku všech živých".

Vzhledem k předchozímu verši v knize Zjevení tento text naznačuje také skutečnost, že Panna Maria je „Archou úmluvy" Nového zákona, neboť v sobě, ve svém těle nesla ve svém lůně samotného Boha a jeho osobní přítomnost (Šechinu), který se v ní stával tělem neboli člověkem, aby přinesl spásu světa.

Církev také tento text připomíná při Slavnosti Nanebevzetí, neboť ukazuje Pannu Marii oslavenou „s tělem i duší" v nebi, vyzdviženou Bohem pro její těsné sepjetí s jejím a zároveň i Božím Synem do nebeské slávy.

Tímto výjevem a ve spojitosti s protoevangeliem knihy Genesis je inspirovaná rovněž ikonografie Neposkvrněného početí Panny Marie, neboť právě pro její uchránění od dědičného a jakéhokoliv dalšího hříchu v okamžiku jejího početí dosáhla Maria díky této Boží milosti vítězství jak nad satanem, tj. hadem, tak tím pádem i nad smrtí, čehož důsledkem bylo právě její nanebevzetí.

 

Související články:

Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Pius IX.: Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu  
Luigi Melotti: Maria Nanebevzatá, obraz konečného naplnění Církve 
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů 
Grzegorz Ryś: Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie   
Józef Kudasiewicz: Marie Nanebevzatá nám ukazuje cestu i cíl 
Ludvík Granadský: Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2  
Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie  
Józef Naumowicz: Namáhat se ku porodu Krista 
Vyvýšena i se svým tělem do nebeských paláců 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice  
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 
Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly
Ignác Veselý: Panna Maria v Koránu
Petr Kanisius: Maria a ďábel  

 

Lukáš Drexler, 22.8. 2022

Přečteno 492x

další křesťanské pojmy