Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Totožnost Kristova těla

Totožnost Kristova těla

sv. Augustin, 18.4. 2017

Učitel Církve sv. Augustin (+430) proti popíračům tělesného Kristova vzkříšení jasně zastává a brání na základě výpovědí Písma realitu a totožnost Kristova vzkříšeného těla.

 
vzkriseni-007-upr-men.jpg
 

 

A neposlouchejme ani ty, kteří popírají, že tělo Páně vstalo z mrtvých takové, jaké bylo uloženo do hrobu. Kdyby totiž nebylo takové, nebyl by sám řekl učedníkům po svém zmrtvýchvstání: „Dotkněte se mne a vizte, neboť duch nemá kosti a svaly, jak vidíte, že mám já" (Lk 24,39). Bylo by totiž rouháním věřit, že náš Pán, vtělená Pravda, v něčem lhal. A ať nás to, že se - jak je psáno - učedníkům náhle zjevil skrze zavřené dveře, nesvede k popírání skutečnosti jeho lidského těla, neboť ho proti přirozenému uzpůsobení tohoto těla vidíme vstupovat skrze zavřené dveře. Bohu je totiž možné vše. Vždyť není pochyb, že chodit po vodě je rovněž tak proti přirozenému uzpůsobení tohoto těla; a přece po ní Pán před svým umučením nejen sám kráčel, nýbrž dal kráčet i Petrovi. Tudíž i po vzkříšení učinil se svým tělem, co chtěl. Mohl-li je totiž před svým umučením učinit skvoucím jako lesk slunce (Mt 17,2), proč by mu i po svém umučení nemohl dát v okamžiku jemnost jakkoli velikou, aby mohlo vstoupit zavřenými dveřmi?

 

[Augustin: O křesťanském boji (De agone christiano), XXIV, 26; český překlad Maura Verzicha OSB převzat z knihy Svatý Augustin: Čtvero pojednání o křesťanském boji, Olomouc 1949, a pro lepší srozumitelnost, s přihlédnutím k latinskému textu, upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

  Jsme Jeho tělem 
Nanebevstoupení Páně  
Vírou uvěřila, vírou počala  
Jan je hlas, Kristus je Slovo  
Proč se Kristus narodil z ženy  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží 
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Výklad Janova evangelia - 1. traktát  
Jedině od Boha je naše spása 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Sv. Augustin o eucharistii  
Okoušení sladkosti Boží 
O Trojici (De Trinitate)
Ty jsi Kristus

 

Související články:

Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista 
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání 
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně
Tomáš Akvinský: Proč Kristus vstal z mrtvých?
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?   
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Brigita Švédská: Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista
Alžběta ze Schönau: Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání 
Atanáš Alexandrijský: Obnov naše dny jako na počátku
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha) 
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření 
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj
Kristus, původce vzkříšení a života
Antonín Paduánský: "Pokoj vám!"
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení!
Charles de Foucauld: Velikonoce
Maxim Turínský: Kristus je den
Lukáš Drexler: Rány Kristovy

   

velikonocni-inspirace-5-b.jpg
    

[RSS]

Přečteno 4789x

další články