Nacházíte se na: Theofil > Církev > Celá Církev je mariánská

Celá Církev je mariánská

Charles Journet, 26.11. 2022

Další z participátorů Druhého vatikána je díky vícero dostupným překladům českému čtenáři již poměrně znám. Je jím švýcarský dominikánský teolog Charles Journet (+1975), ve svých dílech umně snoubící teologickou erudovanost a spirituální zanícenost neboli jasnost a přesnost nauky a tah na bránu lidského srdce. Jedním z jeho teologických důrazů byla i otázka Církve, která je však nemyslitelná bez Boží Matky Panny Marie. Maria je totiž Matkou nejen Ježíše Krista, ale i celého Jeho Mystického Těla neboli Církve. A tak celá Církev - Tělo Kristovo - je díky tomu mariánská, "rozvlněná" milostí Mariina Božího mateřství, jak to vykresluje kardinál Journet ve své eklesiologii.

 

panna-maria-oranta-013-vyr-men.jpg
 

 

Celá Církev je mariánská

Když se říká, že Maria je nejvyšším naplněním Církve, míníme tím, že Maria je v Církvi Matkou více než Církev, Snoubenkou více než Církev a Pannou více než Církev. Chápeme, že ona je Matkou, Snoubenkou a Pannou před Církví a pro Církev; že především v  a skrze ni je Církev Matkou, Snoubenkou a Pannou. Je tomu tak díky určité tajemné dokonalosti, pocházející od Marie, že i Církev může být následně rovněž vpravdě Matkou, Snoubenkou a Pannou. Maria v řádu stupňů svatosti, které jsou u ní stupni nejvyššími, je okolo Krista jakoby první vlnou Církve, která způsobuje všechny ostatní, až do konce časů.

 

[Charles Journet: Teologie Církve, IV. kap.: „Matka Boží v Církvi", III. část: „Místo Marie v čase Církve", odst. „Celá Církev je mariánská". Na základě francouzského textu, s přihlédnutím k polskému vydání (Karol Journet: Kościół Chrystusowy. Teologia o Kościele, Poznań - Warszawa - Lublin 1960 /orig. Théologie de LʼÉglise, Paris - Bruges 1958/, s. 106-107), přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Ta malá hostie

 

Související články:

Augustin: Jsme Jeho tělem
Izák ze Stelly: Maria a Církev  
Jan Merell: Mystické tělo Kristovo  
Pavel VI.: Jediný poklad jediné Církve 
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie  
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti
Ludvík Granadský: "Věřím ve společenství svatých" 
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 
Józef Kudasiewicz: Marie Nanebevzatá nám ukazuje cestu i cíl  
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie   
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Luigi Melotti: Maria Nanebevzatá, obraz konečného naplnění Církve  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý  
Henri de Lubac: Kdo vidí Církev, vidí skutečně Krista  
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie 
Tomáš Akvinský: Kristus je Hlavou Těla Církve  
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice  
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii  
Ambrož Milánský: Matka Boží, vzor panenství  
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii  
Jan Maria Vianney: Myšlenky o Panně Marii  
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží  
René Laurentin: Maria, naše Matka
Emilián Soukup: Bohorodička 

 

marianske-inspirace-002-b.jpg

  

[RSS]

Přečteno 223x

další články