Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Vtělení

Vtělení

christologie, antropologie, soteriologie, spása

Vtělení

vteleni-028-men.jpg(též Inkarnace; řec. ενσαρκωση [ensarkósé], lat. incarnatio)

 

- přesvědčení, že kvůli spáse světa se Syn Boží při zachování plného božství stal skutečně a plně člověkem (J 1,14; Gal 4,4-5). V konkrétním místě a čase v dějinách se narodil z Panny Marie, zemřel na kříži za Pontského Piláta a vstal z mrtvých s oslaveným lidstvím (Řím 1,3‑4). Od 1. nicejského (r. 325) až do 3. konstantinopolského koncilu (r. 680/681) Církev zamítala různé pokusy zaměňovat nebo popírat jak plné lidství, tak plné božství Ježíše Krista.

Viz též heslo Enhypostaze, enhypostasis.  

[Gerald OʼCollins, Edward G. Farrugia. Z knihy OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New York - Mahwah 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

  

Související články:

Lukáš Drexler: Mění se přirozenost člověka?  
"Toto je můj Syn, můj jediný Zákon - Ten poslouchejte" 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Hippolyt Římský: Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě   
Atanáš Alexandrijský: Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  
Hilarius z Poitiers: Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou   
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie   
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"? 
Anděla z Foligna: Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství 
Cyril Alexandrijský: Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Irenej z Lyonu: Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha  
Cyril Alexandrijský: Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Maxim Turínský: Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku   
Petr Chrysolog: Vírou mudrců byla slavnostně ohlášena víra pohanů   
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Hugo Rahner: Milujeme Církev, protože milujeme Krista  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý   
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase   
Augustin: Proč se Kristus narodil z ženy  
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia, 4.1. 2022

Přečteno 1089x

další křesťanské pojmy